Ekvivalent Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder ekvivalent, varianter, uttal och böjningar av ekvivalent

Ekvivalent synonym, annat ord för ekvivalent, vad betyder ekvivalent, förklaring, uttal och böjningar av ekvivalent.

Synonymer till ekvivalent

Vad betyder och hur uttalas ekvivalent

Ekvivalent uttalas ekvi|val|ent [-en´t] och är ett adjektiv; n. ekvivalent, -a.

Ekvivalent betyder:

Ordformer av ekvivalent

Böjning (i positiv) ekvivalent en ~ + subst. ekvivalent ett ~ + subst. ekvivalenta den/det/de ~ + subst.

Ekvivalent är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Ekvivalent på Engelska

 • equivalent

Hur används ordet ekvivalent

 1. Olika källor till A-vitamin ger efter omvandling olika utbyte verksam A-vitamin. Mängden som krävs för att ge en viss mängd verksam A-vitamin mäts i retinolekvivalenter (RE), där 1 µg A-vitamin motsvarar 1 retinolekvivalent, vilket också är lika med 1 µg retinol. (källa)
 2. Addition är ett av de fyra grundläggande räknesätten inom aritmetiken. Addition betecknas oftast med plustecknet (+) som infördes omkring år 1500, och är en binär operator. Addition av ett negativt tal är ekvivalent med subtraktion. Vid addition läggs värdet av två (eller flera) termer samman till en summa. Att summan av sex och två är åtta skrivs 6+2=8 och utläses "sex adderat med två är åtta" eller "sex plus två är åtta". (källa)
 3. multiplikation med en halv är ekvivalent med division med två. Halv används oftast i matematiska ekvationer, recept, mätningar etcetera. Hälften kan också sägas vara en del av något som delas i två lika stora delar. (källa)
 4. Inom den intuitionistiska logiken är ¬¬p ett svagare påstående än p. Däremot är ¬¬¬p alltid ekvivalent med ¬p, även för intuitionisterna. (källa)
 5. Gränsen mellan kapare och frilansande sjörövare har alltid varit tunn. Kaparbrev utfästes vanligen av krigsministerier och regeringar, dock kunde regeringarna delegera uppdraget till så kallade prisdomstolar under guvernörer. Skillnaden finns dock, om än blekt, och ordet kapare kan inte utan vidare ersättas med buckanjär eller flibustiär även om dessa ofta agerade med kaparbrev. Däremot kan termen pirat användas 'som ekvivalent med kapare, enligt SAOB. (källa)
 6. Man säger att f är kontinuerlig i punkten x om det för varje omgivning V till f(x) finns en omgivning U till x, sådan att f(U) ⊂ V. Om X och Y är metriska rum, är denna definition ekvivalent med den klassiska definitionen ε - δ. (källa)
 7. Watt, (terawatt) med symbolen W, är härledd SI-enhet för den fysikaliska storheten effekt, det vill säga energi (eller arbete) per tidsenhet. En watt är definierad som en joule per sekund, och en joule är ekvivalent med en wattsekund eller en newtonmeter. (källa)
 8. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrift FoHMFS 2014:13 "Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus" innebär ljud om 45 dB maximalt eller 30 dB ekvivalent som tränger in i bostaden en olägenhet enligt 9 kap. 3 § Miljöbalken. (källa)
 9. Vilka program och programbibliotek som skall räknas till operativsystemet är omdebatterat. Riktgivande definitioner varierar från att räkna in endast operativsystemets kärna och komponenter som brukar finnas i kärnan till "det som följer med installationmedierna", vilket innan internetbaserad installation blev vanligt var ekvivalent med det som åtminstone kunde förväntas vara installerat på ifrågavarande operativsystem. För exempelvis en linuxdistribution är den senare definitionen klart olämplig, då den inbegriper all programvara som i allmänhet installeras. Tillämpningsprogram så som ordbehandlare och webbläsare hör inte till operativsystemet. (källa)
 10. Parallellaxiomet är ekvivalent med påståendet att vinkelsumman i en plan triangel är 180 grader. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.