Synonym synonym, annat ord för synonym, vad betyder synonym, förklaring, uttal och böjningar av synonym.

Synonymer till synonym

Synonym översättning

Engelska

synonymous
synonym

Hur används ordet synonym

  1. Ordet generalisering används ibland som synonym till abstraktion, men det är också vanligt att generalisering betyder att man mer eller mindre grundlöst förutsätter att något som gäller i ett specialfall också gäller mera generellt. (wikipedia.org)
  2. Senare kallades personer som var lärjungar i en svårlärd konst eller vetenskap för adepter. Alltså en person som blev invigd i ett ordenssällskaps hemligheter eller i någon djupsinnig och för allmänheten svårtillgänglig kunskap. Numera används ordet ofta som en synonym för en lärjunge eller elev i mer allmän betydelse, till exempel i sportsammanhang. (wikipedia.org)
  3. Det äldsta belägget för ordet "gaskammare" i svenska språket är från 1891. Gaskammare användes från början för att vid mikroskopi studera gasers verkan på strukturer och organismer. En samtida synonym till engelskans gas chamber var gas oven (gasugn), men denna synonym försvann gradvis, antagligen för att man ansåg att det berövade offren för förintelsen deras värdighet. Ordet fick senare en annan betydelse. (wikipedia.org)
  4. Inom apoteksvärlden är Gelatina alba, Gelatina animales och Gelatina tre olika (latinska) farmakopénamn. Det förstnämnda motsvarar svenskan vitt gelatin, vilket är en synonym. Dessutom kan man på svenska säga vitt lim, gelatinhydrolysat och kollagenhydrolysat. (wikipedia.org)
  5. En vardaglig synonym till benämningen enskild ställning är givakt, som att "stå i givakt". Givakt är ursprungligen kommandoordet (härlett ur "Giv akt!") för att inta enskild ställning. (wikipedia.org)
  6. Uttrycket kan även användas om ord som ej har praktisk användning, till exempel ord från döda språk. Vidare också som synonym till glåpord: ett nedlåtande epitet. "Han skrek några dräpande glosor efter mig." (wikipedia.org)
  7. 'Gnom' är även en synonym för ett tänkespråk, en aforism. (wikipedia.org)
  8. Fläskkött, även kallat griskött, är kött från gris. Fläskkött med hög fetthalt kallas i fackmässiga sammanhang fläsk, vilket i vardagligt tal oftast används som synonym till fläskkött. (wikipedia.org)
  9. Grupprocess (eller gruppdynamik) avser hur individerna beter sig i en grupp för att gemensamt lösa ett problem, fatta ett beslut eller andra resultat som kräver interaktioner mellan gruppens medlemmar. I många fall har ordet gruppdynamik samma mening som grupprocess, därför att ordet process är synonym till ordet dynamik. Enligt Nationalencyklopedin, gruppdynamik - det kraftfält av relationer som finns mellan medlemmarna i en liten grupp och som ligger till grund för den ömsesidiga påverkan som sker inom gruppen. (wikipedia.org)
  10. Gördel är ett klädesplagg som täcker en persons höfter och eventuellt formar mage, lår och stjärt. Ursprungligen var gördel en synonym till bälte men under 1900-talet börjar det i första hand syfta på brett bälte. Under slutet av 1900-talet har det huvudsakligen använts om ett damplagg som ersatte korsetten. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Synonym Synonymer Betyder Uttal

Populärast: