Synonymer Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder synonymer, varianter, uttal och böjningar av synonymer

Synonymer synonym, annat ord för synonymer, vad betyder synonymer, förklaring, uttal och böjningar av synonymer.

Synonym till synonymer

Hur används ordet synonymer

  1. Det finns ett relativt stort antal ej längre giltiga synonymer för arten. (källa)
  2. Öringens systematik har varit omdiskuterad och olika auktoriteter behandlar dess systematik på olika sätt. Det finns inga typexemplar bevarade och den stora diversiteten som öringen uppvisar, där skilda levnadssätt även medfört morfologiska skillnader, är en orsak till att öringens systematik förändrats mycket genom åren, då kunskapen och metoderna för att avgöra vad en art är har utvecklats. Ett antal öringarter och underarter har beskrivits, men det är idag oklart vilka av dessa som kan accepteras som giltiga. Många tidigare taxon, både på artnivå och underartsnivå, har därför synonymiserats med Salmo trutta. Bara på artnivå har ungefär 50 tidigare egna taxon idag status som synonymer till Salmo trutta, vilket antyder den stora variationen hos öring och svårigheterna med artbestämningen. (källa)
  3. Synonymer till begreppet "hembygd" kan till exempel vara hemort, hemtrakt, fädernebygd, fosterbygd, födelsebygd och barndomshem. (källa)
  4. På grund av avträdets funktion har det under årens lopp benämnts med ett flertal synonymer och eufemismer. (källa)
  5. Hopning är en stilfigur där flera synonymer eller andra närliggande ord placeras i tät följd. Figuren är tydliggörande och förstärkande. Jämför pleonasm. (källa)
  6. Ett sådant vektorrum har mycket hög dimensionalitet med många ganska oviktiga dimensioner som representerar termer som saknar betydelse i de flesta sammanhang. Det finns flera ansatser att hantera dimensionaliteten mer effektivt genom dimensionsreduktion av olika slag. En vanlig sådan ansats är latent semantisk indexering, LSI, en metod som använder singulärvärdesuppdelning för att hitta mönster i dokumentsamlingen. LSI bygger på antagandet att termer som används i samma kontext har liknande betydelser. Genom att jämföra de underliggande latenta semantiska strukturer som termernas bruk vittnar om kan metoden till viss del hantera synonymer och flertydighet. (källa)
  7. Ett tidigare vetenskapligt namn var Mesembryanthemum edule. Svenska synonymer är isblomma och hottentottfikon. Även andra isörtsväxter kallas ibland isblomma. (källa)
  8. Medelstor till större övernattningsbar motorbåt. Används ofta som familjebåt. Ibland även med akterruff. God komfort medför att en familj kan semestra i båten under många dygn. Vanligtvis utrustad med väl tilltaget "kök" (=byssa) och toalett. Det finns snabbgående halvplanande kabinbåtar och de som är deplacerande (som går med hela skrovet i vattnet) och därmed långsamma. Kabinbåten är namngiven efter sin överbyggnad och inte efter skrovformen. Ordet "kabinbåt" används inte i någon större utsträckning idag. Ord som "bobåt", "familjebåt" och liknande används som synonymer, även om dessa termer är gemensamma för helt andra båttyper. (källa)
  9. Kampfiskarna är en typ av labyrintfiskar som omfattar 66 nominella arter. De hör alla till släktet Betta, vars typart är Betta picta. Numera ogiltiga synonymer till släktet Betta är Micracanthus, Sauvage 1878, och Oshimia, Jordan 1919. Det svenska namnet kommer från en enda art, den siamesiska kampfisken, Betta splendens. De flesta av arterna i släktet är emellertid inte alls lika aggressiva som denna, varför beteckningen "kampfiskar" kan synas missvisande. (källa)
  10. Namnförväxlingar mellan karmosin/kermeskorn/kermeslus och karmin/koschenill/koschenillsköldlus har sedan det senare infördes till Europa varit mycket vanliga och begreppen används ofta som synonymer. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.