Liknelse synonym, annat ord för liknelse, vad betyder liknelse, förklaring, uttal och böjningar av liknelse.

Synonymer till liknelse

Liknelse översättning

Engelska

simile

Hur används ordet liknelse

  1. Det kosmologiska gudsbeviset stipulerar att universums uppkomst har en orsak genom att införa en intelligent skapare, som står utanför vår förståelse och vårt universum, och inte begränsas av dess naturlagar. En liknelse är att en programmerare (motsvarande Gud) skulle kunna programmera (formulera lagar för) en datorsimulering som ger upphov till att en intelligent livsform utvecklas i en simulerad värld. Orsaken till simuleringen uppkomst står då att finna utanför simuleringens rum-tid. Programmerarens agerande följer inte simuleringens lagar, och står därför utanför den simulerade observatörens förståelse. Programmeraren kan stoppa simuleringen, manipulera några tillståndsvariabler, och återstarta simuleringen. En observatör inne i datorsimuleringen skulle då uppfatta att något som bryter mot programmets regler (naturlagarna) har inträffat, men skulle inte kunna påvisa fenomenet med upprepningsbara experiment. Observatören kan ge argument för programmerarens existens men kan inte absolut bevisa existensen om inte programmeraren ger sig till känna. (wikipedia.org)
  2. Gåta (från fsv. gata genom fnor. och isl. gete, "gissa") är ett kärnfullt och enigmatiskt uttalande, ofta i form av en fråga som inbjuder lyssnare att tolka vad som just sagts. Gåtan är en lek med ord och betydelser som kan ta många former, t.ex. en motstridig liknelse, en vits, en enkel sentens eller en rad vagt beskriva händelser som staplas på varandra. (wikipedia.org)
  3. Historiesyn är ett annat ord för historiskt tolkningsperspektiv, det vill säga en specifik syn på vilka drivkrafter som är avgörande för ekonomiska, politiska och sociala samhällsförändringar under olika tidsepoker. En populär liknelse är att det rör sig om olika slags "glasögon" som man applicerar i den historiska analysen. (wikipedia.org)
  4. Hyperbol (grek. hyperbole "överdrift", av hyperballo "överdriva") är en retorisk figur där en medveten och demonstrativ överdrift används. Hyperboler kan användas i antingen förstorande eller förminskande sammanhang och som fristående eller som jämförelse. En jämförande hyperbol kan antingen vara ett uttryck för liknelse eller företrädande. (wikipedia.org)
  5. Begreppet järnridån för delningen av Europa i två halvor mellan 1945 och 1989 uppstod som en liknelse vid teaterns järnridå. Uttrycket myntades i denna betydelse av Winston Churchill 1946. Redan tidigare hade begreppet använts om politiska eller åsiktsmässiga barriärer, först i samband med första världskrigets utbrott och därefter i samband med Sovjetunionens självvalda isolering mot omvärlden. (wikipedia.org)
  6. Liknelse (grekiska parabole) eller analogi (grekiska analogia, likhet) inom den vidare kategorin bildspråk är en retorisk liknelse mellan två begrepp där jämförelseledet utgörs av något av orden "som" eller "liksom". Liknelser kan, liksom idiom, vara språkspecifika och därför svåra att översätta. Liknelsen är ett utomordentligt vanligt stilgrepp, både i vardagens språk och i mera avancerad litterär diktion. De refererar oftast till ett känt eller lättförståeligt tillskrivet attribut hos liknelseobjektet, men behöver inte alltid vara verkligt. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Liknelse Synonymer Betyder Uttal