Liknelse Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder liknelse, varianter, uttal och böjningar av liknelse

Liknelse synonym, annat ord för liknelse, vad betyder liknelse, förklaring, uttal och böjningar av liknelse.

Synonymer till liknelse

Andra språk

Liknelse på Engelska

  • simile

Hur används ordet liknelse

  1. Gåta (från fsv. gata genom fnor. och isl. gete, "gissa") är ett kärnfullt och enigmatiskt uttalande, ofta i form av en fråga som inbjuder lyssnare att tolka vad som just sagts. Gåtan är en lek med ord och betydelser som kan ta många former, t.ex. en motstridig liknelse, en vits, en enkel sentens eller en rad vagt beskriva händelser som staplas på varandra. (källa)
  2. Historiesyn är ett annat ord för historiskt tolkningsperspektiv, det vill säga en specifik syn på vilka drivkrafter som är avgörande för ekonomiska, politiska och sociala samhällsförändringar under olika tidsepoker. En populär liknelse är att det rör sig om olika slags "glasögon" som man applicerar i den historiska analysen. (källa)
  3. Hyperbol (grek. hyperbole "överdrift", av hyperballo "överdriva") är en retorisk figur där en medveten och demonstrativ överdrift används. Hyperboler kan användas i antingen förstorande eller förminskande sammanhang och som fristående eller som jämförelse. En jämförande hyperbol kan antingen vara ett uttryck för liknelse eller företrädande. (källa)
  4. Begreppet järnridån för delningen av Europa i två halvor mellan 1945 och 1989 uppstod som en liknelse vid teaterns järnridå. Uttrycket myntades i denna betydelse av Winston Churchill 1946. Redan tidigare hade begreppet använts om politiska eller åsiktsmässiga barriärer, först i samband med första världskrigets utbrott och därefter i samband med Sovjetunionens självvalda isolering mot omvärlden. (källa)
  5. Liknelse (grekiska parabole) eller analogi (grekiska analogia, likhet) inom den vidare kategorin bildspråk är en retorisk liknelse mellan två begrepp där jämförelseledet utgörs av något av orden "som" eller "liksom". Liknelser kan, liksom idiom, vara språkspecifika och därför svåra att översätta. Liknelsen är ett utomordentligt vanligt stilgrepp, både i vardagens språk och i mera avancerad litterär diktion. De refererar oftast till ett känt eller lättförståeligt tillskrivet attribut hos liknelseobjektet, men behöver inte alltid vara verkligt. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.