Motsvarande Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder motsvarande, varianter, uttal och böjningar av motsvarande

Motsvarande synonym, annat ord för motsvarande, vad betyder motsvarande, förklaring, uttal och böjningar av motsvarande.

Synonymer till motsvarande

Andra språk

Motsvarande på Engelska

 • corresponding - in a similar way, during the corresponding period last year

Hur används ordet motsvarande

 1. Bara i Tyskland uppskattar finansdepartementet att man nu utreder affärer som kostat tyska skattebetalare drygt motsvarande 50 miljarder kronor. Den verkliga summan är sannolikt betydligt högre. (källa)
 2. Silverfärgerna har alla silvervitt som bottenfärg. Tickingen är sedan som hos motsvarande grundfärg. (källa)
 3. Adelskalender är den för Europa vedertagna beteckningen för en genealogisk sammanställning av nu levande adel. I många länder som har eller har haft ett riddarhus eller motsvarande institution utges en periodisk adelskalender. (källa)
 4. Adenin är en av kvävebaserna som ingår i de nukleotider som bygger upp DNA och RNA. Liksom guanin är det en purin och består av två ringar av kol- och kväve-atomer. I DNA binder sig adenin via två vätebindningar till den komplementerande basen tymin. I RNA binder sig adenin på motsvarande sätt till uracil. (källa)
 5. 18 används även i judiska kretsar, eftersom det är talvärdet på det hebreiska ordet חי, chaj, "liv", som återkommer både som smycke och i uttrycket lechajjim!, "till livet!", motsvarande svenskans "skål!". (källa)
 6. Det förefaller som om tre av den syro-feniciska religionens främsta gudinnor var föremål för myter om yngre älskare: Modergudinnan Ashera (motsvarande den grekiska Rhea) ansågs ha älskaren Eshmun, och kärleksgudinnan Astarte (motsvarande dels den grekiska Afrodite, dels den grekiska Artemis) hade älskaren Tammuz (motsvarande den babyloniske Dumuzi). Adonis kan mycket väl vara en version av Tammuz, och namnet Adonis kommer förmodligen ursprungligen från det nordvästsemitiska Adonaj, "(min) herre" och alltså var en titel. I sen syro-fenicisk mytologi, återgiven av Lukianos i verket De Dea Syria (Om den syriska gudinnan), är Adonis' älskarinna emellertid inte Astarte, utan hennes syster Atargatis. (källa)
 7. Många år senare blev Gerhard Lang delägare i ett tryckeri. Han mindes sin barndoms kak-kalender, vilket inspirerade honom till att vid 1900-talets början ge ut den första tryckta julkalendern i form av en julkalender. Dock, året innan gavs en kalender ut i form av en adventsklocka (adventuhr) i Hamburg och man kan diskutera huruvida detta var den första tryckta julkalendern eller inte. Gerhard Langs adventskalender bestod av två ark varav det ena hade tjugofyra julmotiv, som efter hand klipptes ut och fästes på motsvarande plats på det andra arket. Succén blev oväntat stor och på 1920-talet skapade Lang en ny variant med luckor och tredimensionella julkalendrar avsedda för innehåll i form av föremål. Dessa hade stadsmotiv och religiösa motiv. (källa)
 8. Advokatfiskal är i Sverige numera en tjänstekategori vid Kammarkollegiet. Advokatfiskaler arbetar bland annat med bevakning av Allmänna arvsfondens rätt i vissa dödsbon, permutation av stiftelser, frågor om rikets indelning, miljörättsliga frågor och tillsyn över beslut om stämpelskatt. En advokatfiskal ska vara lagfaren, det vill säga inneha juristexamen eller, i sällsynta fall, motsvarande godkänd kompetens. (källa)
 9. Svenska tjänstepensioner tryggas i huvudsak på två sätt: genom försäkringslösningar och genom avsättning i arbetsgivarens balansräkning. Allmän pensionsplan, det vill säga en tjänstepension med stöd av kollektivavtal tryggas i Sverige genom en tjänstepensionsförsäkring, avsättning i balansräkning förenat med en kreditförsäkring, avsättning till en pensionsstiftelse enligt Tryggandelagen eller motsvarande ordning som är godkänd av fackförbundet. En arbetsgivare har möjlighet att trygga pensionen på annat sätt, men får då inte göra avdrag för pensionskostnaderna. (källa)
 10. Förr användes uteslutande klockor av murverk eller betong, nedsänkta i marken, men senare användes mest kar av järnplåt, byggda halvt om halvt ovan jord. Klockan, som består av järnplåt, neddoppar i klockkaret. Då klockan är tom vilar dess underkant på botten av klockkaret. Vid mindre klockor är klockan utförd i ett stycke, vid större i flera delar, så kallade lyft. Klockor med en rymd av ända till 400 000 kubikmeter finns utförda med 6 lyft. Då gasen leds in i en sådan så kallad teleskopisk klocka, lyfts först den inre delen. När den är uppe, griper den ringformiga rännan, fickan, på dess undre kant i en motsvarande ring på det andra lyftets övre kant, varefter det andra lyftet börjar gå i höjden och så vidare. Tätningen mellan de olika lyften åstadkoms genom det vatten, som medföres i lyftens fickor. För att klockan skall lyfta sig jämnt över hela omkretsen, måste den styras med rullar, som ligger an mot ledarställningen. Från början var det vanligt att bygga in klockorna i hus, då man fruktade att vätskespärren skulle frysa vid kyla, men sedan effektiva uppvärmningsanordningar togs fram användes vanligen öppna klockor, det vill säga ej inbyggda. Två inbyggda gasklockor, ritade av Ferdinand Boberg, finns vid Stockholms gasverk men är ej i drift. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.