Musseron Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder musseron, varianter, uttal och böjningar av musseron

Musseron synonym, annat ord för musseron, vad betyder musseron, förklaring, uttal och böjningar av musseron.

Vad betyder och hur uttalas musseron

Musseron uttalas musser|on [-o´n] och är ett substantiv -en -er.

Musseron betyder:

Ordformer av musseron

Singular

musseron
obestämd grundform
musserons
obestämd genitiv
musseronen
bestämd grundform
musseronens
bestämd genitiv

Plural

musseroner
obestämd grundform
musseroners
obestämd genitiv
musseronerna
bestämd grundform
musseronernas
bestämd genitiv

Musseron är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet musseron

  1. Tallört lever som parasit på svamp och är alltså mykoheterotrof. Arten har liksom vissa andra ljungväxter mycket små (<, 1mm) frön som saknar endosperm (frövita). De har ingen näring att försörja grodden med utan måste få kontakt med en mykorrhizasvamp först. I detta fall utnyttjar den icke-fotosyntetiska växten svampen (och indirekt de mykorrhizabildande träden) för att få mineralnäring och vatten (från svampen) och kolhydrater (från träden). Tallört är specialiserad att leva på svampen Tricholoma (musseroner). (källa)
  2. Musseroner är en benämning på flera arter av svampar tillhörande ett antal olika släkten inom gruppen basidiesvampar. (källa)
  3. Musseroner (Tricholoma) är ett släkte av svampar som först beskrevs av Elias Fries och fick sitt nu gällande namn av Staude. Musseroner ingår i familjen Tricholomataceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar. (källa)
  4. Svartfjällig musseron (Tricholoma atrosquamosum) är en svampart som tillhör divisionen basidiesvampar, och som beskrevs av Pier Andrea Saccardo. Svartfjällig musseron ingår i släktet musseroner, och familjen Tricholomataceae. Enligt den svenska rödlistan är arten sårbar i Sverige. Arten förekommer i Öland, Svealand, Nedre Norrland och Övre Norrland. Artens livsmiljö är skogslandskap. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.