Myt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder myt, varianter, uttal och böjningar av myt

Myt synonym, annat ord för myt, vad betyder myt, förklaring, uttal och böjningar av myt.

Synonym till myt

Vad betyder och hur uttalas myt

Myt uttalas myt och är ett substantiv -en -er.

Myt betyder:

Ordformer av myt

Singular

myt
obestämd grundform
myts
obestämd genitiv
myten
bestämd grundform
mytens
bestämd genitiv

Plural

myter
obestämd grundform
myters
obestämd genitiv
myterna
bestämd grundform
myternas
bestämd genitiv

Myt är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Myt på Engelska

  • myth - creation of myth, mythopoeia, the myth of motherhood, the myth of the contented agrarian society

Hur används ordet myt

  1. Pourquoi-sagor, "Varför-sagor", är sagor som förklarar varför något är som det är, särskilt naturen. De är dock inte lika komplexa som myter i sin uppbyggnad. Dessa sagor är vanliga i den ryska traditionen. (källa)
  2. I mytologin berättas om hur jättinnan Gullveig eller Angerboda uppviglar till krig mellan de båda gudasläktena. Flera teorier finns om denna myts bakgrund. En är att vanernas kult kan vara äldre än asakulten och att myten skildrar en förhistorisk religionskonflikt. Asarnas största, gemensamma bedrift före Ragnarök var kriget mot vanerna. Se Vanakriget. (källa)
  3. I allmänhet är mytologi, i den andra betydelsen, muntligt traderade berättelser som bildar en gemensam världsbild i en kultur. Deras uppgift har varit att förklara universums och jordens tillkomst, naturliga fenomen eller andra företeelser som saknar intuitiva förklaringar. Myter utspelar sig i en dunkel urtid och involverar antropomorfa gudomar och övernaturliga krafter. (källa)
  4. Mytologin kring Demeter är något begränsad. Homeros ger inte åkerbrukets gudinna vidare stort utrymme, hon är för lantlig och för oridderlig för att passa in i dennes epos. Även i andra sammanhang är hon i stort sett frånvarande från olympernas äventyr. Den mest framträdande myten om Demeter och Persefone är den som beskrivs i den homeriska "Demeterhymnen". Myten beskriver hur Demeters dotter Kore (Persefone) blir bortrövad av sin morbror Hades, med Zeus godkännande. (källa)
  5. Eldorado (spanska el dorado "den förgyllde") är en mytologisk utopi som är placerad någonstans i Sydamerika och fylld av rikedomar och guld. Myten uppstod hos och spreds av de spanska conquistadorerna på 1500-talet och bidrog till att locka mängder av expeditioner till Sydamerika. Förmodligen är ursprunget till myten en indiansk ritual där den nye hövdingen pudras med guldstoft vid sitt tillträde – därav namnet. (källa)
  6. Teiresias omnämns bland annat i Sofokles Kung Oidipus och Homeros Odysséen, och i en rad olika grekiska antika myter. Det är även Teiresias som avslöjar Oidipusmyten, en myt som bland annat gett upphov till Sigmund Freuds oidipuskomplex. (källa)
  7. Myterna om Ares är få. Vid sidan om berättelser om strider figurerar han oftast i olika kärleksaffärer. Han hade många älskarinnor och många barn men, såvitt känt, ingen hustru. Några av hans älskarinnor var Afrodite, Aglauros, Eos, Pelopia, Harpina och Tirine. (källa)
  8. Det förefaller som om tre av den syro-feniciska religionens främsta gudinnor var föremål för myter om yngre älskare: Modergudinnan Ashera (motsvarande den grekiska Rhea) ansågs ha älskaren Eshmun, och kärleksgudinnan Astarte (motsvarande dels den grekiska Afrodite, dels den grekiska Artemis) hade älskaren Tammuz (motsvarande den babyloniske Dumuzi). Adonis kan mycket väl vara en version av Tammuz, och namnet Adonis kommer förmodligen ursprungligen från det nordvästsemitiska Adonaj, "(min) herre" och alltså var en titel. I sen syro-fenicisk mytologi, återgiven av Lukianos i verket De Dea Syria (Om den syriska gudinnan), är Adonis' älskarinna emellertid inte Astarte, utan hennes syster Atargatis. (källa)
  9. Bor eller Burr (fornnordiska: Borr, Burr) är en urtidsvarelse i nordisk mytologi. Han är son till Bure som kon Audhumbla slickade fram ur isen i Ginnungagap. Han gifte sig med Bestla, som är jätten Böltorns dotter (eller sondotter) och fick med henne sönerna Oden, Vile och Ve. Detta berättas i sjätte kapitlet av Gylfaginning i Snorres Edda – men mer än så får vi inte veta om Bor. Om han har haft en mor, eller om fadern varit tvekönad som Ymer, omtalas inte. Bor tillhör den mytiska urtiden, men är inte en agerande person i mytens "nu". (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.