Nåd synonym, annat ord för nåd, vad betyder nåd, förklaring, uttal och böjningar av nåd.

Synonymer till nåd

Vad betyder och hur uttalas nåd

Nåd uttalas nåd och är ett substantiv -en -ar.

Nåd betyder:

Ordformer av nåd

Singular

nåd
obestämd grundform
nåds
obestämd genitiv
nåden
bestämd grundform
nådens
bestämd genitiv

Plural

nådar
obestämd grundform
nådars
obestämd genitiv
nådarna
bestämd grundform
nådarnas
bestämd genitiv

Nåd är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Nåd översättning

Engelska

pardon
petition for mercy
favour

Hur används ordet nåd

  1. Abolition är efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd som endast kan beviljas när lagakraftvunnen dom föreligger. (wikipedia.org)
  2. Adventisterna menar vidare att sabbaten firas genom att människan lägger ner sina sysslor som en konkret påminnelse om hur räddningen i Kristus går till: "av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det" (Ef. 2:8). Det är också en funktion som sabbatsfirandet har redan i Gamla testamentet: "Dessutom gav jag dem mina sabbater till ett tecken som förenar mig och dem, för att de skall inse att det är jag, Herren, som helgar dem" (Hes. 20:12). (wikipedia.org)
  3. En gladiator kunde be om nåd under gladiatorspelen genom att lägga sig på rygg och sträcka upp vänster arm. Åskådarna kunde då rösta ifall de tyckte att gladiatorn skulle skonas. Tummen upp antas ha betytt att gladiatorn skulle benådas och tummen ner att denne skulle dödas. Hur det verkligen förhöll sig är inte fastlagt i några källor, förutom det faktum att tummen vreds åt ett eller annat håll. Huruvida detta alls var vanligt förekommande är okänt. Om kejsaren var närvarande hade han det slutgiltiga avgörandet om nåd skulle beviljas. (wikipedia.org)
  4. Gratis är ett ursprungligen latinskt ord, gratiis, som betyder "av nåd", som innebär att man får något till skänks, dvs. utan motprestation. (wikipedia.org)
  5. guvernörerna är emellertid inte underställda presidenten. USA:s guvernörer, vars ämbeten regleras i respektive delstats grundlag, utövar den högsta verkställande makten inom delstatens jurisdiktion, är direktvalda och har i regel ett antal speciella befogenheter. De är bland annat högste befälhavare för delstatens nationalgarde (när det inte är inkallat till federal tjänstgöring, vilket har företräde) och dess State Defense Forces, samt beviljar nåd och godkänner dödsdomar i de delstater som tillämpar dödsstraff. (wikipedia.org)
  6. En hertig tilltalas normalt Ers Nåd, men en hertig som är självständig regent eller kunglig hertig tilltalas Ers Höghet eller Ers Kunglig Höghet. (wikipedia.org)
  7. Karisma är ett försvenskat grekiskt ord, vars ursprungliga betydelse är en tydlig manifestation av nåd (charis), ett konkret resultat av nåden. Denna ursprungligen kristna term har dock anammats inom andra områden och numera används ordet oftast i betydelsen "personlig utstrålning" (charm). En person som är karismatisk har lätt att få med sig människor, han eller hon får god kontakt med sina åhörare och är övertygande. Karisma som ett sätt att utöva makt har studerats utförligt av den tyske sociologen Max Weber. (wikipedia.org)
  8. Karisma – den ursprungliga betydelse är en tydlig manifestation av nåd, numera används ordet oftast i betydelsen "personlig utstrålning" (wikipedia.org)
  9. I Savolax hade upprorsparollerna gått ut från Rautalampi. Man fick med sig bönderna från Stor-Savolax och Juva samt från delar av Pieksämäki, Jorois och Rantasalmi. Gödik Fincke på Olofsborg fick hjälp från Kexholm och Viborg. Avgörandet skedde vid prästgården i S:t Michel den 23 januari 1597. Bönderna gav upp mot löfte om nåd. Därefter anställde Finckes trupper ett blodbad. (wikipedia.org)
  10. Kärnan i kristen tro är att de syndiga människorna genom Jesu död och uppståndelse kan bli försonade med Gud, erhålla nåd och löftet om evigt liv. Genom att bekänna Jesus Kristus som Guds Son och Herre, och tro på hans uppståndelse från de döda (Romarbrevet 10:9) får den troende frukterna av Jesu frälsargärning (räddning). Mänsklighetens synd (missande av målet) och lidande har enligt de flesta kristna trosinriktningar sina rötter i att Adam och Eva som, enligt Gamla testamentets skapelsemyt, gick emot Guds vilja när de åt av ett träd som ger kunskap om gott och ont. Detta kunskapens träd växte bland träd och blommor i Edens lustgård – en trädgård som Gud skapat åt dem och som de skulle leva i med perfekt hälsa och evigt liv. Gud testade dem genom att varna dem i förväg och sa att om de valde att äta från det trädet skulle de dö, så det var inget misstag utan ett val som detta mytens första människopar begick (1 Mos 2: 15–17). Detta val medförde att Adam och Eva sade nej till att låta Gud leda dem, att de förstörde sina möjligheter att få en andlig, evig tillvaro. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nåd Synonymer Betyder Uttal