Naturgödsel synonym, annat ord för naturgödsel, vad betyder naturgödsel, förklaring, uttal och böjningar av naturgödsel.

Vad betyder och hur uttalas naturgödsel

Naturgödsel uttalas nat|ur|gödsel och är ett substantiv.

Ordformer av naturgödsel

Singular

naturgödsel
obestämd grundform
naturgödsels
obestämd genitiv
naturgödseln
bestämd grundform
naturgödselns
bestämd genitiv

Naturgödsel är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet naturgödsel

  1. Guano är namnet på spillning, från havsfåglar, fladdermöss och sälar, som används som gödsel. Guano används också som en allmän term om alla sorters fågelspillning. Guano är ett mycket effektivt naturgödsel på grund av sitt höga innehåll av kväve, fosfor och kalium, som är viktiga växtnäringar. Under 1800-talet var handeln med guano mycket ekonomiskt viktig och bidrog kraftigt till effektivisering av jordbruket. Ur guano utvanns förr fosfat och nitrat, som råvaror till konstgödsel och sprängämnen. (wikipedia.org)
  2. Man skiljer på huvudkategorierna naturgödsel, som utgörs av bland annat djurspillning, benmjöl och kompost, och å andra sidan handelsgödsel (även kallat konstgödsel eller mineralgödsel), som består av industriellt behandlade mineraler. NPK är en typ av konstgödsel som är ett kväve-fosfor-kalium gödsel. Kvävet fixeras från luften och blandas med övriga mineraler. Även mänsklig avföring går att använda för gödsling (se pudrett). (wikipedia.org)
  3. Naturgödsel är gödsel som har sitt ursprung från husdjur. Man skiljer på naturgödsel med hög torrsubstanshalt, så kallad fastgödsel, och den lösare flytgödseln. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.