Naturskydd synonym, annat ord för naturskydd, vad betyder naturskydd, förklaring, uttal och böjningar av naturskydd.

Vad betyder och hur uttalas naturskydd

Naturskydd uttalas nat|ur|skydd och är ett substantiv.

Ordformer av naturskydd

Singular

naturskydd
obestämd grundform
naturskydds
obestämd genitiv
naturskyddet
bestämd grundform
naturskyddets
bestämd genitiv

Plural

naturskydd
obestämd grundform
naturskydds
obestämd genitiv
naturskydden
bestämd grundform
naturskyddens
bestämd genitiv

Naturskydd är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet naturskydd

  1. Djurskötselns syfte är främst produktion av livsmedel eller andra varor, men kan även vara forskning, naturskydd eller annat. (wikipedia.org)
  2. Sveriges jordbrukspolitik är den statliga politiken rörande Sveriges jordbruk, och innefattar även spörsmål om jakt, fiske, hushållning av naturresurser, skogsbruk, rennäring, djur- och naturskydd och bioenergi. Landsbygdsdepartementet, där jordbrukspolitiken behandlas i Regeringskansliet, bildades 1900 som Jordbruksdepartementet och leds av en landsbygdsminister. (wikipedia.org)
  3. Naturvård, ofta förknippad med det äldre begreppet naturskydd, innebär att man skyddar och vårdar olika typer av natur och arter. Naturvården värnar specifika livsmiljöer för djur och växter i syfte att bevara, gynna och upprätthålla den biologiska mångfalden i vårt land. Naturvård är en statlig och kommunal verksamhet där många myndigheter bidrar, även organisationer, ideella föreningar och privatpersoner praktiserar naturvård i olika former. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Naturskydd Synonymer Betyder Uttal