Nautisk synonym, annat ord för nautisk, vad betyder nautisk, förklaring, uttal och böjningar av nautisk.

Vad betyder och hur uttalas nautisk

Nautisk uttalas naut|isk [nau´-] och är ett adjektiv -t -a.

Nautisk betyder:

Ordformer av nautisk

Böjning (i positiv) nautisk en ~ + subst. nautiskt ett ~ + subst. nautiska den/det/de ~ + subst.

Nautisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet nautisk

  1. Nautisk gryning: solskivans mittpunkt ligger mellan 12 och 6 grader under horisonten. Lägesbestämningar kan göras till havs med till exempel en sextant, eftersom både horisonten och de mest ljusstarka stjärnorna syns fram till tiden för solhöjden c:a –6 grader. (wikipedia.org)
  2. En kabellängd är ett längdmått till sjöss, med utgångspunkt i längden på en ankartross men tidigare med varierande längd. 1907 standardiserades den som 1/10 nautisk mil = 185,2 meter. (wikipedia.org)
  3. En bågminut är detsamma som en nautisk mil eller distansminut, 1852 meter. En bågsekund (eller sällan använt nautisk sekund/distanssekund) motsvarar c:a 30,87 meter (1852/60 exakt). Liksom på klockan går det 60 (båg)sekunder per (båg)minut och 60 (båg)minuter per breddgrad eller latitud. Sålunda kan "GG" variera mellan 0 och 90, "MM" mellan 0 och 59 samt "SS" likaledes mellan 0 och 59. Observera dock att polernas latitud är 90:00:00 - och kan omöjligt anta ett större värde, ej ens en bågsekund. För ekvatorn anges varken "N" eller "S", ekvatorns latitud är 0:00:00. (wikipedia.org)
  4. Nautisk uppslagsbok Bengt O hult. ISBN 91-518-4156-8 (wikipedia.org)
  5. Låring är en nautisk term och benämner fartygsdelen mellan akterstäv och mot midskepps. En betingpollare kan vara fäst vid låringen. (wikipedia.org)
  6. Det finns ett stort antal mått som inte ingår i SI. Många äldre längdmått baserades på olika mått på människan, till exempel tum, fot, aln, famn. För mycket små mått, i storleksordningen nere på atomstorlek, finns ångström. För större mått finns stång, olika varianter av mil så som till exempel Engelsk mil. Inom sjöfarten används kabellängd och nautisk mil. För att beskriva extremt stora avstånd, så som man har behov av i astronomi, finns astronomisk enhet och ljusår. (wikipedia.org)
  7. 1 distansminut är cirka 1852 meter, vilken även kallas nautisk mil (ibland egentligen felaktigt sjömil) (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nautisk Synonymer Betyder Uttal