Nedfällbar synonym, annat ord för nedfällbar, vad betyder nedfällbar, förklaring, uttal och böjningar av nedfällbar.

Vad betyder och hur uttalas nedfällbar

Nedfällbar uttalas ned|fäll|bar el. ner|fäll|bar och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av nedfällbar

Böjning (i positiv) nedfällbar en ~ + subst. nedfällbart ett ~ + subst. nedfällbara den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nerfällbar en ~ + subst. nerfällbart ett ~ + subst. nerfällbara den/det/de ~ + subst.

Nedfällbar är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedfällbar Synonymer Betyder Uttal