Nedgångsperiod synonym, annat ord för nedgångsperiod, vad betyder nedgångsperiod, förklaring, uttal och böjningar av nedgångsperiod.

Synonym till nedgångsperiod

Vad betyder och hur uttalas nedgångsperiod

Nedgångsperiod uttalas ned|gångs|peri|od el. ner|gångs|peri|od och är ett substantiv.

Ordformer av nedgångsperiod

Singular

nedgångsperiod
obestämd grundform
nedgångsperiods
obestämd genitiv
nedgångsperioden
bestämd grundform
nedgångsperiodens
bestämd genitiv

Plural

nedgångsperioder
obestämd grundform
nedgångsperioders
obestämd genitiv
nedgångsperioderna
bestämd grundform
nedgångsperiodernas
bestämd genitiv

Variantstavning singular

nergångsperiod
obestämd grundform
nergångsperiods
obestämd genitiv
nergångsperioden
bestämd grundform
nergångsperiodens
bestämd genitiv

Variantstavning plural

nergångsperioder
obestämd grundform
nergångsperioders
obestämd genitiv
nergångsperioderna
bestämd grundform
nergångsperiodernas
bestämd genitiv

Nedgångsperiod är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet nedgångsperiod

  1. Till de mer framstående geopolitikerna hör engelsmannen Halford Mackinder. Han formulerade 1904 sin bekanta "kärnlandsteori". Mackinders slutsatser var diametralt motsatta de som presenterats av Alfred Thayer Mahan. Denne betonade istället för territoriet den vikt som starka krigsflottor kunde ha i maktpolitiken stater emellan. Lord Curzon och hans curzonlinje är exempel på vad den äldre geopolitiken lämnat efter sig. Geopolitiken hamnade annars i en nedgångsperiod, sedan nazisterna under inflytande av generalen och geopolitikern Karl Haushofer använt geopolitiska analyser i vid omfattning. Begrepp som användes i detta sammanhang var "drang nach Osten" och "lebensraum". (wikipedia.org)
  2. Kabukin hade en tids nedgångsperiod efter 1700-talets mitt, då bunraku tog dess plats som första klassens scenunderhållning bland de lägre samhällsklasserna. Detta inträffade delvis som följd av att flera skickliga bunrakuförfattare då debuterat. Föga hände inom kabukins utveckling till seklets slut, när den började återhämta sig. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedgångsperiod Synonymer Betyder Uttal