Nedhissad synonym, annat ord för nedhissad, vad betyder nedhissad, förklaring, uttal och böjningar av nedhissad.

Vad betyder och hur uttalas nedhissad

Nedhissad uttalas ned|hiss|ad el. ner|hiss|ad och är ett adjektiv.

Ordformer av nedhissad

Böjning (i positiv) nedhissad en ~ + subst. nedhissat ett ~ + subst. nedhissade den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nerhissad en ~ + subst. nerhissat ett ~ + subst. nerhissade den/det/de ~ + subst.

Nedhissad är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedhissad Synonymer Betyder Uttal