Nedhukad synonym, annat ord för nedhukad, vad betyder nedhukad, förklaring, uttal och böjningar av nedhukad.

Vad betyder och hur uttalas nedhukad

Nedhukad uttalas ned|huk|ad el. ner|huk|ad och är ett adjektiv.

Ordformer av nedhukad

Böjning (i positiv) nedhukad en ~ + subst. nedhukat ett ~ + subst. nedhukade den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nerhukad en ~ + subst. nerhukat ett ~ + subst. nerhukade den/det/de ~ + subst.

Nedhukad är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedhukad Synonymer Betyder Uttal