Nedhuggen synonym, annat ord för nedhuggen, vad betyder nedhuggen, förklaring, uttal och böjningar av nedhuggen.

Vad betyder och hur uttalas nedhuggen

Nedhuggen uttalas ned|huggen el. ner|huggen och är ett adjektiv.

Ordformer av nedhuggen

Böjning (i positiv) nedhuggen en ~ + subst. nedhugget ett ~ + subst. nedhuggna den/det/de ~ + subst. nedhuggne den ~ + mask. subst. Variantstavning böjning (i positiv) nerhuggen en ~ + subst. nerhugget ett ~ + subst. nerhuggna den/det/de ~ + subst. nerhuggne den ~ + mask. subst.

Nedhuggen är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet nedhuggen

  1. Ordet gata betyder öppning, precis som engelska gate som betyder grind eller gång. En kraftledningsgata är en korridor av nedhuggen skog där en kraftledning dras fram. På motsvarande sätt skapas gator i skog eller städer genom att träd och hus får ge vika. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedhuggen Synonymer Betyder Uttal