Nedläggning synonym, annat ord för nedläggning, vad betyder nedläggning, förklaring, uttal och böjningar av nedläggning.

Vad betyder och hur uttalas nedläggning

Nedläggning uttalas ned|lägg|ning el. ner|lägg|ning och är ett substantiv -en -ar.

Ordformer av nedläggning

Singular

nedläggning
obestämd grundform
nedläggnings
obestämd genitiv
nedläggningen
bestämd grundform
nedläggningens
bestämd genitiv

Plural

nedläggningar
obestämd grundform
nedläggningars
obestämd genitiv
nedläggningarna
bestämd grundform
nedläggningarnas
bestämd genitiv

Variantstavning singular

nerläggning
obestämd grundform
nerläggnings
obestämd genitiv
nerläggningen
bestämd grundform
nerläggningens
bestämd genitiv

Variantstavning plural

nerläggningar
obestämd grundform
nerläggningars
obestämd genitiv
nerläggningarna
bestämd grundform
nerläggningarnas
bestämd genitiv

Nedläggning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Nedläggning översättning

Engelska

closure
decision to close down, threat of closure, the company has given notice of closure

Hur används ordet nedläggning

  1. Det här beror på att BI-sammanställningen visar att 4 300 butiker har redan lagts ned eller är klara för nedläggning trots att vi bara befinner oss i början av mars. (va.se)
  2. Fram till 2000-talet hade så gott som varje kommun i Sverige en skyddad berganläggning där kommunens ledningsfunktioner skulle samgruppera med myndigheter som länsstyrelse, räddningstjänst, polis och enheter ur det civila försvaret. Ett exempel på civil ledningsplats är ledningscentralen i Gullarp, Eslövs kommun. Motsvarigheterna i Göteborg (Bofinken på Hisingen och Spoven/Uttern vid Delsjöarna) samt Stockholm (Elefanten, Sollentuna och Vargen, Huddinge) diskuteras ofta på Internet. I motsats till Vargen är Elefanten bevarat i sin helhet och frågan har väckts om byggnadsminnesförklaring. Något som kan noteras är den utstickande namnsättningen, med namn på olika djurarter, på samma sätt som försvaret har namngett sina anläggningar. Typiskt för de lite större kommunerna, som i nutid alltså har huvudmannaskapet för den här typen av lokala anläggningar, är att nedläggning inte lika ofta har varit aktuellt som i många mindre kommuner. Några ledningscentraler förlades i berg, andra låg i ett normalt skyddsrum, exempelvis under kommunalhuset eller en brandstation. I nästan varje kommun inrättades en ledningscentral, exakt hur många som byggdes är oklart. (wikipedia.org)
  3. Livgrenadjär är benämningen på en officer eller soldat som tjänstgjort vid Livgrenadjärregementet fram till dess nedläggning 1997 eller som idag tillhör Livgrenadjärgruppen eller dess hemvärnsförband i Östergötland, vilka är traditionsbärare av forna Livgrenadjärregementet. (wikipedia.org)
  4. Morgonbris grundades 1904 av Kvinnornas fackförbund, men övergick vid förbundets nedläggning 1909 till den socialdemokratiska kvinnorörelsen. Under åren 1904–1908 var Anna Sterky redaktör. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedläggning Synonymer Betyder Uttal