Nedlegad synonym, annat ord för nedlegad, vad betyder nedlegad, förklaring, uttal och böjningar av nedlegad.

Vad betyder och hur uttalas nedlegad

Nedlegad uttalas ned|leg|ad el. ner|leg|ad och är ett adjektiv.

Ordformer av nedlegad

Böjning (i positiv) nedlegad en ~ + subst. nedlegat ett ~ + subst. nedlegade den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nerlegad en ~ + subst. nerlegat ett ~ + subst. nerlegade den/det/de ~ + subst.

Nedlegad är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedlegad Synonymer Betyder Uttal