Nedsaltad synonym, annat ord för nedsaltad, vad betyder nedsaltad, förklaring, uttal och böjningar av nedsaltad.

Vad betyder och hur uttalas nedsaltad

Nedsaltad uttalas ned|salt|ad el. ner|salt|ad och är ett adjektiv.

Ordformer av nedsaltad

Böjning (i positiv) nedsaltad en ~ + subst. nedsaltat ett ~ + subst. nedsaltade den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nersaltad en ~ + subst. nersaltat ett ~ + subst. nersaltade den/det/de ~ + subst.

Nedsaltad är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedsaltad Synonymer Betyder Uttal