Nedskrivning synonym, annat ord för nedskrivning, vad betyder nedskrivning, förklaring, uttal och böjningar av nedskrivning.

Vad betyder och hur uttalas nedskrivning

Nedskrivning uttalas ned|skriv|ning el. ner|skriv|ning och är ett substantiv.

Ordformer av nedskrivning

Singular

nedskrivning
obestämd grundform
nedskrivnings
obestämd genitiv
nedskrivningen
bestämd grundform
nedskrivningens
bestämd genitiv

Plural

nedskrivningar
obestämd grundform
nedskrivningars
obestämd genitiv
nedskrivningarna
bestämd grundform
nedskrivningarnas
bestämd genitiv

Variantstavning singular

nerskrivning
obestämd grundform
nerskrivnings
obestämd genitiv
nerskrivningen
bestämd grundform
nerskrivningens
bestämd genitiv

Variantstavning plural

nerskrivningar
obestämd grundform
nerskrivningars
obestämd genitiv
nerskrivningarna
bestämd grundform
nerskrivningarnas
bestämd genitiv

Nedskrivning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Nedskrivning översättning

Engelska

writedown
depreciation, devaluation

Hur används ordet nedskrivning

  1. Enligt IFRS/IAS (IAS36 samt IAS38) regelverk som trädde i kraft år 2005 är det inte längre tillåtet att skriva av goodwill utan denna får endast skrivas ned. Alltså, tidigare avskrivning är nu ersatt med nedskrivning. (wikipedia.org)
  2. Enligt inkomstskattelagen kan man göra en generell nedskrivning på hela lagret på f n (2009) 3 % på anskaffningsvärdet under förutsättning att detta värde är lägre än det som ges av lägsta värdets princip.  (wikipedia.org)
  3. Nedskrivning innebär, att en anläggningstillgång eller omsättningstillgång (till exempel en fordran) helt eller delvis skrivs bort från balansräkningen och blir en kostnad på resultaträkningen. Man gör en nedskrivning när en tillgång har förlorat i värde så att värdet är mycket lägre än det bokförda värdet. Är nedskrivningen ej längre relevant så bör värdet återföras, dock ej högre än ursprungsvärdet. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedskrivning Synonymer Betyder Uttal