Nedskrotad synonym, annat ord för nedskrotad, vad betyder nedskrotad, förklaring, uttal och böjningar av nedskrotad.

Vad betyder och hur uttalas nedskrotad

Nedskrotad uttalas ned|skrot|ad el. ner|skrot|ad och är ett adjektiv.

Ordformer av nedskrotad

Böjning (i positiv) nedskrotad en ~ + subst. nedskrotat ett ~ + subst. nedskrotade den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nerskrotad en ~ + subst. nerskrotat ett ~ + subst. nerskrotade den/det/de ~ + subst.

Nedskrotad är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedskrotad Synonymer Betyder Uttal