Nedskrynklad synonym, annat ord för nedskrynklad, vad betyder nedskrynklad, förklaring, uttal och böjningar av nedskrynklad.

Vad betyder och hur uttalas nedskrynklad

Nedskrynklad uttalas ned|skrynkl|ad el. ner|skrynkl|ad och är ett adjektiv.

Ordformer av nedskrynklad

Böjning (i positiv) nedskrynklad en ~ + subst. nedskrynklat ett ~ + subst. nedskrynklade den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nerskrynklad en ~ + subst. nerskrynklat ett ~ + subst. nerskrynklade den/det/de ~ + subst.

Nedskrynklad är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedskrynklad Synonymer Betyder Uttal