Nedsträckt synonym, annat ord för nedsträckt, vad betyder nedsträckt, förklaring, uttal och böjningar av nedsträckt.

Vad betyder och hur uttalas nedsträckt

Nedsträckt uttalas ned|sträckt el. ner|sträckt och är ett adjektiv.

Ordformer av nedsträckt

Böjning (i positiv) nedsträckt en ~ + subst. nedsträckt ett ~ + subst. nedsträckta den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nersträckt en ~ + subst. nersträckt ett ~ + subst. nersträckta den/det/de ~ + subst.

Nedsträckt är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nedsträckt Synonymer Betyder Uttal