Negativ synonym, annat ord för negativ, vad betyder negativ, förklaring, uttal och böjningar av negativ.

Synonymer till negativ

Vad betyder och hur uttalas negativ

Negativ uttalas neg|at|iv [ne´- el. neg´-, äv. -i´v] och är ett adjektiv -t -a.

Negativ betyder:

Ordformer av negativ

Böjning (i positiv) negativ en ~ + subst. negativt ett ~ + subst. negativa den/det/de ~ + subst. negative den ~ + mask. subst. Komparation negativare en/ett/den/det/de ~ + subst. negativast är ~ negativaste den/det/de ~ + subst.

Negativ är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Negativ översättning

Engelska

negative
the test was negative, a negative trend
negative
the word has a negative ring to it, the papers gave a negative picture of the incident
negative

Hur används ordet negativ

  1. Mellan videospel och film, brukar det hävdas att är det mycket vanligt att en adaption från en bra film till ett videospel, blir spelet sämre, bland annat för att den blir så olik, samma sak säger man vice versa (spel till en film). Ett exempel är spelet Super Mario Bros. som det gjordes en långfilm till, men filmen fick negativ kritik från fansen. Ungefär samma sak hände Final Fantasy.[källa behövs] (wikipedia.org)
  2. Miljögifter är för naturen främmande ämnen, xenobiotika, som i viss koncentration har en negativ inverkan på levande organismer. Dessa gifter är fettlösliga och anrikas därför lätt i fettvävnad hos djur och växter. Vattenlösliga gifter anrikas inte då de lämnar djurkroppen med urinen och snabbt späds ut i naturen. Miljögifter härstammar ofta från industrier, vattenrening, bekämpningsmedel och förbränningsprocesser. (wikipedia.org)
  3. Strikt sett är grundvatten det vatten i marken som har en positiv tryckpotential. Så fort grundvattnet sätts under tension och får en negativ tryckpotential, övergår det till markvatten. Grundvattenytan har per definition tryckpotentialen 0 och utgör själva gränsen mellan markvattnet och grundvattnet. (wikipedia.org)
  4. I områden där människan och vargen möts, eller där människor på annat sätt har kommit att intressera sig för vargar, förekommer en mängd folkloristiska uttryck avseende varg, och vargen ingår i en mängd olika mytologier. Vargen har även på andra sätt uppmärksammats i kulturen, både i positiv och i negativ bemärkelse. (wikipedia.org)
  5. Ett gäng är en grupp människor som delar en gemensam identitet, även om den identiteten ibland inte är mer än själva associationen till varandra. Ett gäng kan bestå av en politisk, etnisk eller annan sorts gemenskap, såsom ett fotbollslag. Ordet gäng har ofta fått en negativ eller på annat vis laddad betydelse, då det numera ofta syftar på kriminella gatugäng. (wikipedia.org)
  6. Handelsbalans är ett mått som används inom nationalräkenskaper och makroekonomi. Det utgörs av differensen mellan värdet av en ekonomisk export och import av varor. Om differensen är positiv kallas den handelsöverskott, om den är negativ kallas den handelsunderskott. (wikipedia.org)
  7. Utvidgat har det använts om sådana som i sitt handlande eller i sitt religiösa eller moraliska tänkesätt inte följer kristna normer. Därmed har ordet fått en negativ klang. Dessutom har det använts i synnerhet om naturreligioner, som ansetts primitiva. Termen uppfattas i dag ofta som ett nedsättande tilltal av icke kristna. Hundhedning är ett avlett uttryck som tydliggör den nedsättande innebörden. Å andra sidan har det i framför allt religiöst språkbruk länge använts neutralt i ord som hednamission. Dessutom har det på senare tid upptagits som självbeskrivning av olika grupperingar som söker andlighet i förkristet orienterade miljöer. (wikipedia.org)
  8. I lagsporter anses det generellt sett vara en fördel att spela på hemmaplan eftersom laget slipper resa till annan arena och det egna lagets supportrar vanligtvis är i majoritet bland åskådarna. För vissa kan det däremot innebära ökad nervositet eller negativ press. När hemmastatistiken är dålig talas det ibland om "hemmaspöke". Ett berömt exempel på detta är HV71 som under tränaren Curt Lundmarks ledarskap i slutet av 1980-talet spelade bättre på bortaplan och då började åka buss till hemmamatcherna för att ge spelarna känslan att de var på väg till en bortamatch. (wikipedia.org)
  9. Det finns studier som tyder på att homofobi kan ha en negativ ekonomisk inverkan för de länder där den existerar. I dessa länder är HBT-populationen mindre vilket leder till förlust av talang samt att HBT-turismen minskar då de hellre spenderar sina pengar i HBT-vänligare länder. (wikipedia.org)
  10. Inom radioteknik ritas riktade antenners signalstyrka i horisontalplanet för att visa förstärkning av signaler i önskad riktning, och dämpning av signaler i andra riktningar. Maximal signalstyrka ritas uppåt, i riktning 0 grader, ofta med referensnivå 0 decibel (det vill säga 100% effektförstärkning). Signalstyrkan i övriga riktningar bli således negativ mätt i decibel, eller mindre än 100%. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Negativ Synonymer Betyder Uttal