Neutralisera synonym, annat ord för neutralisera, vad betyder neutralisera, förklaring, uttal och böjningar av neutralisera.

Vad betyder och hur uttalas neutralisera

Neutralisera uttalas neutr|al|is|era och är ett verb -de.

Neutralisera betyder:

Ordformer av neutralisera

Aktiv

neutralisera
infinitiv
neutraliserar
presens
neutraliserade
preteritum
neutraliserat
supinum
neutraliserande
presens particip
neutralisera
imperativ

Passiv

neutraliseras
infinitiv
neutraliseras
presens
neutraliserades
preteritum
neutraliserats
supinum

Perfekt particip

neutraliserad en
~ + subst.
neutraliserat ett
~ + subst.
neutraliserade den/det/de
~ + subst.

Neutralisera är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Neutralisera översättning

Engelska

neutralize

Hur används ordet neutralisera

  1. Den moderna dubbelpedalharpan har pedaler med tre olika lägen för att höja, neutralisera respektive sänka de olika strängarna. Pedalharporna är diatoniskt stämda och på dubbelpedalharpan justerar de sju pedalerna var för sig alla harpans olika strängar. Den vanliga moderna orkesterharpan är en dubbelpedalharpa, där tonerna kan både höjas och sänkas, och har 46 - 48 strängar. Enklare harpor och övningsharpor har en mekanisk vippa vid varje sträng som alla behöver slås om för att byta tonart. (wikipedia.org)
  2. Renoveringar av skorsten eller husgrund där kalk används kan i vissa fall vara en utlösande faktor på grund av att svampen behöver kalken för att neutralisera den oxalsyra som den bildar vid sin nedbrytning av trämaterialet. Därmed försvinner den tillväxthämmande faktor som normalt försvårar eller hindrar svampen att sprida sig i trämaterialet. Svampen kan med hjälp av kalken skapa de livsbetingelser den behöver för att kunna sprida sig vidare till andra delar i huskonstruktionen. (wikipedia.org)
  3. Kloramin framställs vanligen genom att neutralisera hypokloritsyra (HClO) med ett överskott av ammoniak (NH3). (wikipedia.org)
  4. Lutfisk är basisk och hjälper därför att neutralisera det överskott av saltsyra som fet mat kan orsaka. Den har, innan den blivit avlutad, ett så högt pH-värde, någonstans mellan 11 och 12, att lutfisk troligen är världens mest basiska livsmedel. När den väl konsumeras har dock pH-värdet genom avlutningen sjunkit avsevärt. (wikipedia.org)
  5. Monetarismen säger också att det i ekonomin alltid finns en viss strukturell arbetslöshet på grund av att människor byter jobb med mera. Monetarister talar om att all arbetslöshet är frivillig, då det egentligen finns jobb åt alla men på grund av avstånd, lön, uppgifter och annat så väljer man att söka vidare, så kallad friktionsarbetslöshet. På lång sikt kan staten inte påverka arbetslösheten och på kort sikt är arbetslösheten förväntansberoende. Det innebär att rationella förväntningar kan neutralisera effekter av stabiliseringspolitik även på kort sikt. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Neutralisera Synonymer Betyder Uttal