Neutronstrålning synonym, annat ord för neutronstrålning, vad betyder neutronstrålning, förklaring, uttal och böjningar av neutronstrålning.

Vad betyder och hur uttalas neutronstrålning

Neutronstrålning uttalas neutr|on|strål|ning och är ett substantiv.

Ordformer av neutronstrålning

Singular

neutronstrålning
obestämd grundform
neutronstrålnings
obestämd genitiv
neutronstrålningen
bestämd grundform
neutronstrålningens
bestämd genitiv

Neutronstrålning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet neutronstrålning

  1. Den starka kraften är den som oftast är relevant i samband med protoner, den ser till att de tre kvarkarna som bygger upp dem binds till en enda partikel. Även den starka kärnkraften, som binder samman protoner och neutroner till atomkärnor, är ett resultat av den starka växelverkan, och är även den främsta kraften av intresse när neutroner passerar genom massiva objekt, då neutroner till skillnad från laddade partiklar eller fotoner inte kan förlora energi genom att exitera eller jonisera atomer, utan fortsätter tills den kolliderar med en atomkärna. Detta gör att neutronstrålning tränger genom de flesta material och är därigenom särskilt farlig. (wikipedia.org)
  2. En neutronbomb är ett kärnvapen som konstruerats för att ge upphov till en förhöjd andel neutronstrålning i förhållande till dess sprängverkan. (wikipedia.org)
  3. Neutronstrålning är en typ av joniserande partikelstrålning där neutroner utsänds. Det förekommer vid fission dvs. kärnklyvningarna i till exempel ett kärnkraftverks reaktorer. Neutronstrålningen upphör när kärnklyvningarna avbryts i samband med att reaktorn stängs. Strålskydd för neutroner är mer komplicerat än för till exempel betastrålning eftersom neutronerna är en form av indirekt joniserande strålning, är de oladdade och påverkas mindre av omgivningen. De är därför svåra att hejda i en vanlig strålskärm. Vanligt lättvatten är en mycket effektiv och vanlig neutronabsorbator, men även borkarbid, B4C kan användas för att skärma neutronstrålning. Neutronstrålning svarar för en stor del av de strålskador som kan uppstå i samband med kärnvapenexplosioner. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Neutronstrålning Synonymer Betyder Uttal