Neutrum synonym, annat ord för neutrum, vad betyder neutrum, förklaring, uttal och böjningar av neutrum.

Vad betyder och hur uttalas neutrum

Neutrum uttalas neutr|um [ne´u-] och är ett substantiv neutret; pl. neutrer äv. neutra, best. pl. neutrerna äv. neutra.

Neutrum betyder:

Ordformer av neutrum

Singular

neutrum
obestämd grundform
neutrums
obestämd genitiv
neutret
bestämd grundform
neutrets
bestämd genitiv

Plural

neutrer
obestämd grundform
neutrers
obestämd genitiv
neutrerna
bestämd grundform
neutrernas
bestämd genitiv

Alternativa böjningsformer plural

neutra
obestämd grundform
neutras
obestämd genitiv
neutra
bestämd grundform
neutras
bestämd genitiv

Neutrum är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Neutrum översättning

Engelska

neuter

Hur används ordet neutrum

  1. Abstinens (substantiv, härleds ur lat abstiner verb i neutrum) betyder i sin översättning 'avhållsamhet'. (wikipedia.org)
  2. Ordet “gud”, fornsvenska guþ, isländska: goð, gotiska guþ, fornsax., forneng., eng. o. fris. god, fornhögtyska got, tyska gott, är ett gemensamt germanskt ord av omdiskuterad ursprunglig betydelse. Ordet, som är speciellt för de germanska språken, var ursprungligen neutrum och hade en specifik, troligen snäv, men numera okänd mening i förkristen tid. (wikipedia.org)
  3. De germanska språken har könsbestämda pronomen åtminstone i tredje person. Isländskan använder könsbestämda pronomen inte bara om levande varelser utan också om saker och ting, femininum och maskulinum, och i vissa fall även neutrum för icke-levande. (wikipedia.org)
  4. I svenskan bildas komparativ vanligen med ändelsen -(a)re. Ett tillägg av ordet mer(a) framför målordet har samma funktion. Till skillnad från positiv och superlativ kongruensböjs inte komparativ med substantiv och följaktligen heter det både En vackrare tavla/Den vackrare tavlan (utrum), Ett vackrare porträtt/Det vackrare porträttet (neutrum) och Flera vackrare tavlor/De vackrare tavlorna (plural). (wikipedia.org)
  5. Konsonantgrupper finns naturligt i svenskan med maximalt tre konsonanter i rad. I ords början är det första ljudet i samtliga fall en frikativa, ett s: språk, sträng, spricka, etc. När konsonantgruppen förekommer genom tillförandet av suffix kan konsonantgruppen dock bli längre. I ”Herbstskts” har språkvetaren Adolf Noreen hittat åtta i rad. Det är efternamnet Herbst följt av adjektivsuffixet -sk, sedan neutrum -t, och slutligen genitiv -s. (wikipedia.org)
  6. I svenskan har maskulinum sammansmält med femininum (som det annars/tidigare kontrasterat mot) till ett gemensamt genus, som kallas utrum (tidigare reale) och som kontrasterar mot neutrum. En rest av den gamla svenska maskulinböjningen är att adjektiv i bestämd form singularis slutar på -e i stället för på -a när de fungerar som attribut till substantiv som syftar på manliga personer, till exempel "den gamle mannen". Regeln gäller också substantiverade adjektiv i uttryck av typen "den döde". I dessa fall är -e obligatoriskt, jfr "den döde var hemmahörande i Örebro" (om en man) och "den döda var hemmahörande i Örebro" (om en kvinna). (wikipedia.org)
  7. Trots att neutrum syftar på icke-levande ting, finns ett antal svenska ord för människor som är neutrum, bland annat barn, vittne, biträde, statsråd och befäl. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.