Nickel synonym, annat ord för nickel, vad betyder nickel, förklaring, uttal och böjningar av nickel.

Vad betyder och hur uttalas nickel

Nickel uttalas nickel och är ett substantiv -n el. nicklet.

Nickel betyder:

Ordformer av nickel

Singular

nickel
obestämd grundform
nickels
obestämd genitiv
nickeln
bestämd grundform
nickelns
bestämd genitiv

Alternativa böjningsformer singular

nickel
obestämd grundform
nickels
obestämd genitiv
nicklet
bestämd grundform
nicklets
bestämd genitiv

Nickel är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet nickel

  1. Gabbro är en ekonomiskt viktig bergart, som ofta innehåller brytningsvärda mineral, exempelvis kromit, nickel och kobolt. Gabbro används också ofta som byggnadssten.[källa behövs] (wikipedia.org)
  2. Legering som består av koppar, nickel, järn och magnesium. Nickel kan dock orsaka allergi. (wikipedia.org)
  3. Inom pyrotekniken används järnfilspån och metallegeringar som magnalium, en blandning av aluminium och magnesium med små mängder av nickel och tenn, för att skapa gnistor. (wikipedia.org)
  4. Naturtillgångar är petroleum, nickel, sällsynta träsorter, fisk och vattenkraft. (wikipedia.org)
  5. Vällning, hetsning eller smidessvetsning, är en sammanfognings- och legeringsteknik där man utgår från två eller flera metallstycken i fast tillstånd, exempelvis järn, nickel och platina, som värms till hög temperatur och sedan smids samman. Processen är en av de enklaste för att sammanfoga två metallämnen och har därför använts sedan långt tillbaka. Sedan metoderna bågsvetsen och gassvetsen uppfunnits under den industriella revolutionen har smidessvetsning blivit ersatt på många håll. (wikipedia.org)
  6. I dagligt tal är husesyn något som en boende erbjuder en ny gäst för att visa sitt boende. På engelska förekommer det bredare begreppet "nickel tour" som inte är begränsat till en visning av ett hem, men som kan användas i det avseendet. (wikipedia.org)
  7. Kemiska föreningar som innehåller hydroxidjoner kallas för hydroxider. Exempel på hydroxider är natriumhydroxid: NaOH, kaliumhydroxid: KOH, Nickel(II)hydroxid: Ni(OH)2 och kobolt(II)hydroxid: Co(OH)2. (wikipedia.org)
  8. Järn är det fjärde vanligaste grundämnet i jordskorpan. Det förekommer dock sällan i ren form, men ofta i föreningar med syre såsom hematit och magnetit eller svavelbundet i pyrit och magnetkis samt i många silikatmineral. Jordens kärna består till stor del av en järn-nickel-legering. (wikipedia.org)
  9. Kadmium har haft många användningsområden, bland annat har det använts till färgpigment till exempel gulare färger, ytbehandling, stabilisator i plaster och till nickel-kadmiumackumulatorer ("uppladdningsbara batterier"). I Sverige förbjöds användningen av kadmium i stabilisatorer för plaster år 1982, vilket i praktiken kom att inbegripa olika färgämnen och ytbehandlingsmedel. Kadmiumutsläppen har minskat kontinuerligt sedan förbudet, exempelvis släpptes 25 ton ut i form av luftföroreningar från svenska källor år 1970, att jämföra med 1988 då utsläppen var nere i 2,5 ton. Till vatten var utsläppet 1985 2,5 ton. Detta utsläpp har främst sitt ursprung i gruvor och metallverk. (wikipedia.org)
  10. Ungefär samtidigt ersattes gjutjärnet i eldrören av smidesstål. Fältkanon m/1881 var den första kanonen i Sverige att tillverkas av martinstål istället för tackjärn. Kort därefter började man även ta fram specialstål, men tillsatser av nickel, krom, mangan, ibland wolfram och molybden för kanontillverkningen. Samtidigt blev det vanligt med mantlade kanoner, där olika typer av stål sammanfogats i olika lager, mantlar i kanonens yta. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nickel Synonymer Betyder Uttal