Nionde synonym, annat ord för nionde, vad betyder nionde, förklaring, uttal och böjningar av nionde.

Vad betyder och hur uttalas nionde

Nionde uttalas ni|on|de räkneord.

Ordformer av nionde

Ordform(er) nionde grundform niondes genitiv

Hur används ordet nionde

  1. Ursprungligen valdes abboten av klostrets munkar och invigdes sedan av biskopen. Inte sällan tog sig dock sekulära furstar rätten att tillsätta abbot. Flera av abbotstiften kom därmed under åttonde och nionde århundraden att hamna i lekmäns händer som förläningar eller andra belöningar. Dessa världsliga abbotar, eller "abbotgrevar" (abbates comites eller abbates milites) bodde inte på klostret utan tog endast del av klostrens inkomster och lämnade över föreståndarskapet till dekaner och priorer. De rikaste stiften tog många furstar över själva som sina egna eller som så kallade taffelgods, underhållsgods, åt medlemmar av sina familjer. Sekularabbotar kallades de abbotar som utsetts av världsliga furstar till skillnad från de kyrkligt tillsatta regularabbotarna. Till exempel var Hugo Capet sekularabbot på Saint-Denis. (wikipedia.org)
  2. Gränslös är Tomas Ledins nionde studioalbum, utgivet 1982. Skivan sålde guld, mycket beroende av hitlåten "Sommaren är kort".[källa behövs] När albumet släpptes på CD innehöll det också tidigare utgivna låtar som "Sensuella Isabella", "Det finns inget finare än kärleken", "Vi är på gång" och "Kom lite närmare". (wikipedia.org)
  3. Enligt förvaltningslagens nionde paragraf ska myndighet handlägga ärenden så snabbt, enkelt och billigt som möjligt. Myndigheten ska själv inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om sådana behövs. Den ska uttrycka sig lättbegripligt och även på andra sätt underlätta för den enskilde att ha med den att göra. (wikipedia.org)
  4. I ett mänskligt embryo börjar hjärtat att slå cirka tre veckor efter befruktningen eller fem veckor efter den sista normala menstruationsperioden (LMP), vilket är det datum som normalt används för att datera graviditet. Embryots hjärtfrekvens ökar nionde veckan efter LMP. Ökningen är ungefär 3,3 slag/minut per dag. Därefter sjunker den ner till omkring 150 slag per minut under de följande 6 veckorna. Efter den 15:e veckan avtar minskningen och hjärtat slår då med ett genomsnitt på cirka 145 slag per minut. Det finns ingen skillnad mellan pojkars och flickors hjärtrytm före födelsen. (wikipedia.org)
  5. I fostret skapas slidan genom programmerad celldöd. Där cellerna har varit, bildas ett hålrum. Under nionde fosterveckan startar signalerna som beordrar cellerna att dö ovanför och nedanför det som skall bli slidan och vandrar mot varandra. Där de möts tre veckor senare kan det bli en skarv med ofullständig celldöd, och det är detta som är hymen. (wikipedia.org)
  6. September är årets nionde månad i den gregorianska kalendern och har 30 dagar. Den innehåller årets 244:e till 273:e dag (245:e till 274:e vid skottår). Trots att september är den nionde månaden enligt vår gregorianska kalender betyder namnet den sjunde månaden. Det beror på att man år 153 f.Kr. flyttade årets början till januari istället för mars, där den tidigare legat. (wikipedia.org)
  7. Med inkan Pachacutis (nionde inkan) styre börjar Inkarikets eller Tawantinsuyus egentliga historia. Under Pachacuti, som man brukar räkna som Inkarikets förste historiske härskare, inte bara erövrades och inkorporerades en rad områden och samhällen utan framförallt organiserades landet på ett sådant sätt, inte minst militärt, att det möjliggjorde Inkarikets expansion och starka ställning under de kommande åren fram tills de spanska erövrarna – conquistadorerna – anlände 1532. (wikipedia.org)
  8. Intermission är det nionde albumet från finska power metal-gruppen Stratovarius, utgivet 2001. (wikipedia.org)
  9. Jota eller iota (nygrekiska ιώτα, ióta, eller γιώτα, gióta, av klassisk grekiska ἰῶτα) (versal: Ι, gemen: ι) är den nionde bokstaven i det grekiska alfabetet. Den hade i det joniska talbeteckningssystemet siffervärdet 10. Dess ljudvärde var i antik grekiska [i]. I modern grekiska uttalas den även som [j] om den står framför en vokal. Jota motsvaras i det latinska alfabetet av I, i. I standarden Unicode tecknas det som ℩. Tecknet saknar versal form. (wikipedia.org)
  10. August Strindberg: De lycksaliges ö (se Nionde kapitlet för en beskrivning av Knappologien) (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Nionde Synonymer Betyder Uttal