Norrifrån synonym, annat ord för norrifrån, vad betyder norrifrån, förklaring, uttal och böjningar av norrifrån.

Vad betyder och hur uttalas norrifrån

Norrifrån uttalas norr|i|från ad och är ett verb.

Ordformer av norrifrån

Ordform(er) norrifrån adverb

Norrifrån översättning

Engelska

north

Hur används ordet norrifrån

  1. Granen antogs tidigare ha kommit till Skandinavien via Finland från Ryssland omkring 3000 f.Kr. samtidigt som boken kom söderifrån. Norrifrån spred den sig snabbt och omkring 2000 f.Kr. fanns den i hela Norrland, men det dröjde till ca 500 e.Kr. innan Småland fick sina granskogar.. Denna teori har senare ifrågasatts till förmån för teorin att granen invandrat söderifrån. Se under avsnitt Skandinavien nedan och Virtuella floran. (wikipedia.org)
  2. Något definitivt svar om jämtarnas härkomst och ursprung finns inte. En uppfattning som blivit vanligare på senare år är att den sydsamiska befolkning är efterkommande till de jägarfolk som kom till landskapet från nuvarande norska kusten efter den senaste istiden, och den fångstmarksgravkultur som spreds över hela sydsamiska området sedan bronsålder. En mer traditionell uppfattning är att samer kommit norrifrån efter järnåldern och inte var av samma kultur som fångstmarksgravfolket, vilket då betraktas som av germansk härkomst. Fångstmarkgravarnas jägar-samlarbefolkning försvann under medeltiden och kan ha uppgått i bondebefolkningen och/eller övergått till samisk renskötsel. Sydsamerna bestod av två separata kulturer, nämligen renskötande fjällsamer och jagande skogssamer. Mellansveriges skogsamer övergick efter myndigheternas påtryckningar till att vara sockensamer och sedan 1800-talet är de helt assimilerade i bondebefolkningen. (wikipedia.org)
  3. Användandet av järn inom smältverk och för att framställa verktyg kan ha uppkommit i Västafrika under 1200-talet f.Kr., vilket i så fall skulle göra det till en av de första platserna för järnålderns ursprung. Det är osäkert om införandet av järn i Afrika var resultatet av en inhemsk upptäckt eller av tekniköverföring norrifrån. (wikipedia.org)
  4. Vi ska äta, ni ska laga. - De fyra stora åarna som mynnar i Halland i ordning norrifrån: Viskan, Ätran, Nissan, Lagan. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Norrifrån Synonymer Betyder Uttal