Nunna Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder nunna, varianter, uttal och böjningar av nunna

Nunna synonym, annat ord för nunna, vad betyder nunna, förklaring, uttal och böjningar av nunna.

Vad betyder och hur uttalas nunna

Nunna uttalas nunna och är ett substantiv -n nunnor.

Nunna betyder:

Ordformer av nunna

Singular

nunna
obestämd grundform
nunnas
obestämd genitiv
nunnan
bestämd grundform
nunnans
bestämd genitiv

Plural

nunnor
obestämd grundform
nunnors
obestämd genitiv
nunnorna
bestämd grundform
nunnornas
bestämd genitiv

Nunna är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Nunna på Engelska

  • nun

Hur används ordet nunna

  1. Ordet syster kan även syfta på en sjuksköterska eller, i första hand historiskt, en nunna. (källa)
  2. Typiskt för kartusianerna är att varje munk eller nunna bor i ett enskilt hus med trädgård, medan man har en gemensam kyrka och andra lokaler. De lever mestadels som eremiter, och läser de flesta tidebönerna, utom på morgonen och kvällen, enskilt. (Den dagliga mässan är givetvis gemensam.) Även måltiderna äts i enskildhet. Det enda undantaget är på söndagar, då samtliga tideböner läses/sjungs, och samtliga måltider äts, gemensamt. (källa)
  3. För nunnor är kraven än mera vittgående. Bara i yttersta nödfall och helst med skriftligt samtycke av vederbörande biskop får en nunna lämna sitt kloster. Utan dylikt tillstånd får heller ingen beträda ett nunnekloster. Detta förbud gäller dock inte biskopar och ordensprelater vid visitationstillfällen, biktfäder, som ska ge de sjukas smörjelse, samt läkare och hantverkare. Samtal med en nunna vid gallret får äga rum endast på det sätt, som ordensstatuterna föreskriver, och munkar får endast med vederbörande biskops skriftliga tillstånd tala med en nunna. (källa)
  4. En lektion är en bestämd sammanhängande tid när undervisning bedrivs. En kurs är oftast uppdelad i lektioner. Även skoldagen är indelad i lektioner. En lektion var från början så lång som en munk eller nunna i kloster hann undervisa mellan sina bönestunder. Bönestunden i kloster skedde varje timme. (källa)
  5. Den hedniska likvakan var förvisso likt gravölet en sorgens fest som hölls natten före jordfästningen genom att i sorgehuset vaka över den döde. Det är en gammal sed vilken emellertid redan i 1500-talets kyrkolitteratur beskrivs som en "hednisk oständighet" vars tidigaste begrepp, likvakt, som under 1700-talet avlöstes av begreppet vakstuga, återfinns i såväl det tyska som det engelska språket (Leichwache och lake- eller likewake). Anledningarna till varför likvakan hölls varierar, men förklaras generellt av den döda kroppens historiskt vaga definition före nutidens kliniskt-juridiska vårdfilosofi. En annan förklaring till varför vakan hölls kvällen efter dödsfallet sägs vara vidskeplighet och rädslan för att den döde skulle gå igen. Likvakan återfinns i flera kulturer och i såväl de svenska folkvisorna som de isländska. Exempel på traditionen återfinns också i den isländska sagan ‘Herr Carl' eller ‘Klosterrovet' vars handling beskriver hur en riddare ger sig ut för vara död i syfte att under sin egen likvaka förföra en nunna. (källa)
  6. Munk (grekiska μοναχός monakhos, "ensittare", "eremit") är en man som av religiösa skäl för en asketisk livsstil. Den kvinnliga motsvarigheten är nunna. Termen munk används främst om medlemmar i ett kristet kloster (munkorden) eller en buddhistisk sangha. (källa)
  7. Barn som på medeltiden överlämnades till ett kloster för att bli munk eller nunna. (källa)
  8. Novis (novitiat) kallas den nybörjare som förbereder sig för inträde i ett kloster eller annan kyrklig orden för att introduceras i ordenslivet och pröva sin kallelse som munk eller nunna, det vill säga innan man avlägger klosterlöftena. Noviserna brukar stå under uppsikt av en novismästare eller novismästarinna. (källa)
  9. Nunna (av senlatin nonna 'barnsköterska', troligen ursprungligen ett tilltalsord till äldre kvinnor) betecknar en kvinnlig medlem av ett kloster. Nunnor förekommer inom Romersk-katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan, Svenska kyrkan och i andra kristna samfund, samt bl a inom buddhismen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.