Nybildning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder nybildning, varianter, uttal och böjningar av nybildning

Nybildning synonym, annat ord för nybildning, vad betyder nybildning, förklaring, uttal och böjningar av nybildning.

Synonym till nybildning

Hur används ordet nybildning

  1. Ordet guttural är en nybildning, gutturalis av latinets guttur som betyder 'strupe'. (källa)
  2. Holocen är interglacial och har ett förhållandevis stabilt klimat med ett klimatoptimum för ca 8 000–5 000 år sedan. I Skandinavien skedde en övergång till ett variationsrikare och fuktigare klimat för ca 5000 år sedan med bland annat nybildning av glaciärer i fjällkedjan och ökad försumpning och torvbildning. En återgång till ett något varmare klimat skedde under det medeltida klimatoptimet ca 800–1300 e.Kr., följt av den så kallade Lilla istiden mellan 1300 och 1850. (källa)
  3. Oxford Dictionary redovisar ordet som cramer (äldre provensalska cramar, bränna, från latinets cremare, bränna), men det verkar svårt att använda de varianterna i dag, då termen förbränning (av latinets substantiv cinis, cineris som betyder aska) företrädesvis betecknade eldbegängelse fram till artonhundratalet, men vår moderna civilisation skiljer mer på förbränning och avfall. Crémer var ett vanligt begrepp i det franska språket på 1300 och 1400-talet. Men efter det användes ordet inte frekvent igen förrän på artonhundratalet. Ordet förekommer i olika dokument i termer som crématoriser, crématiser och crématiste, men deras användning förblir marginell och de är för närvarande neologismer. Däremot kan vi se att, med tanke på den gemensamma men felaktiga användningen av termen incinérer un corps (incinera en kropp), införandet av dessa termer i det franska språket skulle komma att påvisa en tydlig skillnad mellan incinération des ordures, (förbränning av en kropp) och kremering. 1883 infördes ordet kremering i Sverige som en nybildning efter latinets cremare. I Sverige sa man frivillig likbränning mellan 1880 och 1920, varefter istället eldbegängelse blev en mer etablerad term. (källa)
  4. Läkkött är normalt under sårläkning, och brukar vara rött på grund av nybildning av blodkärl (angiogenes). Dock kan läkköttet också vara blekt (torpid granulation), vilket då indikerar att angiogenesen inte börjat och att sårläkningen är dålig. Efter att läkköttet bildats, kan kroppen återskapa epitel ovanför (huden). Läkköttet kan i större eller mindre omfattning förbli synligt efter läkningen, vilket då märks som ärr, sedan de skrumpnat. Läkköttet kan vara tunt eller svälla ovanför sårets yta, hyperplastisk granulation. (källa)
  5. Novation (lingvistik) – en nyhet eller nybildning, till exempel inom ett språk eller inom en kultursfär. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.