Odugling Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder odugling, varianter, uttal och böjningar av odugling

Odugling synonym, annat ord för odugling, vad betyder odugling, förklaring, uttal och böjningar av odugling.

Synonym till odugling

Vad betyder och hur uttalas odugling

Odugling uttalas o|dug|ling och är ett substantiv -en -ar.

Ordformer av odugling

Singular

odugling
obestämd grundform
oduglings
obestämd genitiv
oduglingen
bestämd grundform
oduglingens
bestämd genitiv

Plural

oduglingar
obestämd grundform
oduglingars
obestämd genitiv
oduglingarna
bestämd grundform
oduglingarnas
bestämd genitiv

Odugling är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Odugling på Engelska

  • incompetent person

Hur används ordet odugling

  1. Fransson är en odugling och är fruktansvärt lat. Han irriterar sina grannar och sin omgivning. (källa)
  2. Bynamnet Sörred är belagt från 1388 med namnformen Surfua rudi, Sorwerith 1476. Förleden Sör- anses komma från öknamnet Surv med betydelsen "försumlig karl, slarver, odugling", och efterleden -red av det fornsvenska ryd "röjning, röjd mark". (källa)
  3. Hagerfors ger i sin roman en annan bild av Stanley än den han själv vill låta påskina i Huru jag fann Livingstone. Stanley skildras som en känslolös despot, samtidigt som han görs löjlig och berövas sin manlighet. Mot denne omänskligt disciplinerade gestalt ställs Shaw själv, en bräcklig och lättjefull odugling. (källa)
  4. Romanen En sommar i Småland publicerades i november 1847 i efterdyningarna till den svåra missväxten år 1845. Kullberg vistades 1846 i sin hemstad Kalmar, som då var centrum för ett område med livsmedelsbrist, svält och umbäranden. Författaren beskriver en godsägare som pinar sina underlydande och hyllar principen att "den, som icke kan göra någon nytta här i verlden, gör bäst i att lägga sig och dö. Jag vämjes, när jag ser dessa gubbhus och enkhus, der så mycket lifsmedel, bränsle och omsorger förspillas endast för att underhålla och omvårda oduglingar. Det är synd och skam att vara vittne till en dylik konsumtion, utan spår till motsvarande produktion." Han är en kapitalisttyp, som Kullberg hatar djupt och mot denne ställer han den gammaldags välvillige patriarken, som tar ansvar för sitt folk. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.