Oförmåga synonym, annat ord för oförmåga, vad betyder oförmåga, förklaring, uttal och böjningar av oförmåga.

Synonymer till oförmåga

Oförmåga översättning

Engelska

inability
incapacity, the government', s inability to make decisions

Hur används ordet oförmåga

  1. – Jag såg det omtalade järnrörsklippet och dess efterföljande diskussioner och debatter i tv, radio, ledarsidor och sociala medier och upplevde det som fullt krig. Det fanns en oförmåga att kunna höra och förstå den andra sidan. Det var för mig en språngbräda in i arbetet kring samtal som har fortsatt sedan dess. (dagensmedia.se)
  2. – Man kan säga så här att många funktionsnedsättningar är lite osynliga, som exempelvis olika kognitiva utmaningar som läs- och skrivsvårigheter eller en oförmåga att filtrera bort intryck. Synnedsättningar är mer välkänt än adhd. Så när det gäller den typen av områden så ligger det lite efter, säger Pär Lannerö. (idg.se)
  3. Till sin fysionomi liknade garfågeln tordmulen, dess närmsta nu levande släkting, men skilde sig bland annat genom sin större storlek och genom de små tillbakabildade vingarna som resulterade i dess oförmåga att flyga. Garfågeln var 75–85 cm lång och vägde cirka 5 kg. Kroppen var strömlinjeformad. Den hade ett tjockt lager av underhudsfett och skelettet var, till skillnad från de flesta andra fåglars, inte ihåligt. Vingarna var 15 cm långa och de korta vingarna gjorde att garfågeln inte kunde flyga. Å andra sidan var den en mycket god simmare, vilket var viktigt när den jagade. Benen var korta och ansatta långt bak på kroppen. Den hade en mycket grov och lång svartgrå näbb med lutande vertikala räfflor på övre och undre halvan i en spetsig vinkel framåt. Könen var lika i fjäderdräkten. Ovansidan var glänsande svart och undersidan vit. Under sommaren hade den en större vit fläck över respektive öga. Denna fläck ersattes på vintern av ett vitt band mellan ögonen. På sommaren var också strupen svartbrun, men under vintern var strupen vit. Spetsen på armpennorna var också vit. (wikipedia.org)
  4. Sådan oförmåga att undkomma negativa händelser eller konsekvenser leder till nedstämdhet. Men när det handlar om att inte kunna förutse när positiva händelser uppkommer reagerar inte individen med depression, däremot störs motivationen och kognitionen, och personen blir likaså apatisk. Ett sådant fall kan vara att inte få klara regler för vinst vid en tävling, eller att omgivningen reagerar med likgiltighet när man försöker glädja dem. (wikipedia.org)
  5. Det vanligaste symptomet på meningit hos vuxna är svår huvudvärk, vilket förekommer hos nästan 90 % av fallen med bakteriell meningit, följt av nackstyvhet (oförmåga att passivt böja nacken framåt på grund av ökad styvhet). De klassiska tre diagnostiska tecknen består av nackstyvhet, plötslig hög feber och förändrad mental status. Alla tre tecknen förekommer emellertid i endast 44-46 % av fallen med bakteriell meningit. Om inte något av dessa tre tecken finns, är det högst osannolikt att det är meningit. Andra tecken som ofta förknippas med meningit är fotofobi (känslighet för starkt ljus) och fonofobi (känslighet för höga ljud). Små barn uppvisar ofta inte ovan nämnda symptom och kanske bara är irriterade och ser sjuka ut. Fontanellen (det mjuka området på ovansidan av ett spädbarns huvud) kan svälla hos spädbarn som är upp till 6 månader gamla. Andra kännetecken som skiljer meningit från mindre allvarliga sjukdomar hos unga barn är bensmärtor, kalla extremiteter och onormal hudfärg. (wikipedia.org)
  6. I alla västerländska samhällen är våldsam hämnd förbjudet i lag (staten har våldsmonopol), och hämndbegär förekommer inte som legitim grund för institutionellt straff, oavsett missgärningens art. I straffrätten har fokus sedan 1800-talet kommit att skifta från hämnd till fångvård, inkapacitering och avskräckning. Under 1900-talet har flera länder övergått från diktatur till demokrati eller genomlevt svåra konflikter. Den allmänna hållningen efter sådana övergångar har i tilltagande grad varit att gå vidare och att kollektivt förlåta illdåd, ofta efter sannings- och försoningskommissioner. Metoden har dock kritiserats för att framtvinga förlåtande känslor hos personer som inte känner detta, och att det inte tillgodoser de individuella, psykologiska behoven hos offren som kan fortsätta bära på hämndbegär. I många sådana fall har offren med tiden kommit att betraktas som problem, för att de varit oförmögna att förlåta och gå vidare. Det finns en tydlig korrelation mellan oförmåga att förlåta och förekomst av posttraumatisk stress, depression och ångeststörningar. Under perioder har hämndbegär i varierande grad betraktats som ett medicinskt problem, ett synsätt som kritiserats för att sakna ett moraliskt perspektiv på brott. (wikipedia.org)
  7. Läsning är avkodning, förstående och tolkande av text. I de flesta moderna språk använder man läs- och skrivtecken. Oförmåga att läsa, på grund av avsaknad av utbildning i detsamma, benämns analfabetism. Om någon trots skolgång har svårigheter med att läsa brukar man tala om att denne har dyslexi. (wikipedia.org)
  8. Den vanligaste varianten av impotens är impotentia coeundi, att det råder problem med erektionen, men inte med den orgastiska eller ejakulatoriska förmågan. Impotentia coeundi är latin och betyder 'oförmåga att genomföra samlag'. Uttrycken kan åtminstone härledas tillbaka till 1600-talet och den italienska läkaren Paolo Zacchia, som förutom impotentia coeundi urskiljde flera andra varianter av impotens, däribland impotentia seminandi (ejakulatorisk oförmåga) och impotentia generandi (oförmåga att alstra barn). Impotens av typen impotentia coeundi kallas i medicinska sammanhang numera erektil dysfunktion. I den internationella diagnosmanualen ICD-10 innefattas erektil störning av psykogen typ, i diagnosen "uteblivet genitalt gensvar" (F52.2), till åtskillnad från "impotens av organisk orsak" (N48.4). (wikipedia.org)
  9. Impulsiviteten kan uppfattas som bestå av delkomponenter. En vanlig tredelning av impulsivitet definieras den som att inneha en uppmärksamhetskomponent (att lätt bli uttråkad), en motorisk komponent (att skrida till handling) och en kognitiv komponent (oförmåga att planera). (wikipedia.org)
  10. Insolvens används i första hand som ett juridiskt och ekonomiskt begrepp. Myndigheter som Skatteverket och Kronofogden använder ofta begreppet i sina handlingar, och det förekommer även i flera lagtexter. Begreppet innebär att en gäldenär inte längre kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig. Insolvens utgör grund för konkurs enligt 1 kap 2 § konkurslagen. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Oförmåga Synonymer Betyder Uttal