Vanmakt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder vanmakt, varianter, uttal och böjningar av vanmakt

Vanmakt synonym, annat ord för vanmakt, vad betyder vanmakt, förklaring, uttal och böjningar av vanmakt.

Synonymer till vanmakt

Andra språk

Vanmakt på Engelska

  • powerlessness - you feel powerless when nobody will listen to you

Hur används ordet vanmakt

  1. Inlärd hjälplöshet är en term inom psykologin som betecknar ett apatiskt tillstånd av vanmakt som beror på att individen utsatts för oförutsägbara eller okontrollerbara konsekvenser. Det anses ligga till grund för flera psykiska tillstånd. (wikipedia.org)
  2. Misshandel är i svensk rätt ett brott som definieras enligt 3 kap. 5-6 § brottsbalken (1962:700). Den som orsakat annan person kroppsskada, sjukdom, smärta eller vanmakt har gjort sig skyldig till misshandel. (wikipedia.org)
  3. Att försätta någon i vanmakt eller annat liknande tillstånd jämställs med våld. (wikipedia.org)
  4. Vanmakt (musikgrupp) – en svensk blackmetalgrupp (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.