Omkring Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder omkring, varianter, uttal och böjningar av omkring

Omkring synonym, annat ord för omkring, vad betyder omkring, förklaring, uttal och böjningar av omkring.

Synonymer till omkring

Vad betyder och hur uttalas omkring

Omkring uttalas om|kring [-i?´] preposition och ad och är ett verb.

Ordformer av omkring

Ordform(er) omkring preposition omkring adverb

Andra språk

Omkring på Engelska

 • around, about - about 5 degrees, about a hundred kronor
 • around - travel around Sweden
 • around - terrorize one', s surroundings, around the end of the year, dance around the Christmas tree

Hur används ordet omkring

 1. Omkring 3 500 ankor måste nu avlivas för att förhindra spridning, enligt det danska Livsmedelsverket. (källa)
 2. Galler med vertikala ribbor är mer hållfast än horisontella ribbor vilket har betydelse om buren är stor. För att fågeln ska kunna klättra omkring i buren är det dock bra om några sidor har horisentella ribbor. Gallermellanrummet måste vara så pass smalt att fågeln kan klättra utan att fastna med näbben men får inte vara så pass brett att fågeln kan få igenom huvudet och fastna. Buren bör inte vara gjord av material som innehåller zink eller bly då detta kan förgifta och döda fågeln om den får det i sig. (källa)
 3. Addition är ett av de fyra grundläggande räknesätten inom aritmetiken. Addition betecknas oftast med plustecknet (+) som infördes omkring år 1500, och är en binär operator. Addition av ett negativt tal är ekvivalent med subtraktion. Vid addition läggs värdet av två (eller flera) termer samman till en summa. Att summan av sex och två är åtta skrivs 6+2=8 och utläses "sex adderat med två är åtta" eller "sex plus två är åtta". (källa)
 4. Sedan riddarhuset under 1600-talet instiftades att organisera och katalogisera Sveriges adel har 2 962 ätter introducerats. Omkring 80% av dessa är utslocknade. Några har också strukits fast de fortlever, till exempel friherrliga ätter som von Albedyhl, von Segerbaden och Wadenstierna. (Ätten har bott utomlands i över 100 år och har därmed förlorat säte och stämma på riddarhuset. Dock kan den adliga, kommendörsätten eller grevliga ätten vara representerad i riddarhuset.). (källa)
 5. Från början kallades dessa elektriska ljusstakar "julottestakar". Svensken Oscar Andersson tillverkade 1934 världens första elektriska adventsljusstake. Enligt uppgift var orsaken de första elektriska julgransbelysningarna, som lanserats av Philips i Sverige omkring 1930. Med den dåvarande nätspänningen i Göteborg på 120 volt fungerade belysningen dåligt, och många trasiga julgransbelysningar returnerades av kunderna. Oscar Andersson som arbetade på Philips Göteborgskontor, fick idén att använda ljusgransbelysningarna för att konstruera en elektrisk ljusstake. (källa)
 6. Advokatsamfundet i Sverige beviljar inträde för en person som har svensk juridisk examen, den så kallade juristexamen, med en normalstudietid på fyra och ett halvt år, samt praktisk juridisk verksamhet i minst tre år. Från den 1 januari 2011 sänktes kravet från fem års praktisk erfarenhet för att minska skillnaderna mot övriga europeiska länder. För inträde i advokatsamfundet krävs från och med år 2004 godkänd advokatexamen. Examen administreras av Advokatsamfundet och avläggs muntligen inför examinatorer samt censorer. Kostnaden för examen inklusive obligatoriska kurser uppgår till omkring 50 000 kronor och skall enligt advokatsamfundets stadgar bekostas av den advokatbyrå vid vilken inträdessökanden är verksam. Advokaterna och advokatsamfundet är bundna av regler om advokater, vilka återfinns i 8 kap rättegångsbalken. (källa)
 7. Den uppträder i flockar eller hjordar av hundratals djur. Gaffelantilopernas föda utgörs huvudsakligen av det korta, saftiga präriegräset, men även av andra växter. Under vintern lider djuren ofta stor nöd, när djup snö täcker marken, och då omkommer inte sällan många individer. De älskar saltvatten eller rent salt och väljer ofta till vistelseort ställen, där sådant står dem till buds. Intet på prärierna förekommande djur överträffar gaffelantilopen i snabbhet, och den utmärker sig för vaksamhet och skygghet. Djurets hastighet uppgår till cirka 65 km/h över sträckor av omkring 5 kilometer längd (maximum vid sprint 98 km/h). (källa)
 8. Alltefter den olika grad av hastighet och samling, vari hästen rör sig under galoppen, kallas den samlad galopp (omkring 220 meter per minut), kort galopp (omkring 250 meter/minut), manövergalopp (omkring 350 meter/minut), ökad galopp eller "förstärkt galopp" (omkring 450 meter/minut) samt fyrsprång eller karriär (allt vad hästen kan löpa). (källa)
 9. Den tidigaste allmänna formen av gatubelysning var omkring 1000.e. Kr i Andalusien, Cordoba, Kairo och Bagdad. Först var det facklor, under 1800-talet började användas fotogenlampor och gasbelysning. Från början gick en lykttändare varje kväll runt på stadens gator i skymningen och tände varenda gatlykta med en stång, men senare utvecklades en metod där gatlyktorna tändes automatiskt. I slutet av 1800-talet infördes elbelysning. (källa)
 10. Gatubarn är vanliga i många utvecklingsländer. Den världsdel som har flest gatubarn är Latinamerika, där omkring 40 miljoner barn lever på gatorna. På andra plats kommer Asien med 25–30 miljoner gatubarn, och på tredje plats Afrika med 10 miljoner. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.