Opålitlig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder opålitlig, varianter, uttal och böjningar av opålitlig

Opålitlig synonym, annat ord för opålitlig, vad betyder opålitlig, förklaring, uttal och böjningar av opålitlig.

Synonymer till opålitlig

Andra språk

Opålitlig på Engelska

  • unreliable - untrustworthy, undependable, unsafe, the weather is unreliable

Hur används ordet opålitlig

  1. Betalningsanmärkning är i Sverige en notering hos ett kreditupplysningsföretag som ger kreditupplysningar att en person eller organisation anses vara opålitlig betalare. Vanlig anledning till en sådan notering är att borgenär inlämnat en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten mot gäldenär. För felaktiga noteringar finns en skyldighet för kreditupplysningsföretaget att rätta. (källa)
  2. Å andra sidan finns också en klart pragmatisk hållning hos Platon som vanligtvis beskrivs utifrån diskussionen om väktarnas fostran i idealstaten. Platon skriver i Staten om hur "rytm och tonart tränger djupast in i själens inre". (Staten 401) Konstuttryckens kraftfulla verkan på människan måste därför tyglas och kontrolleras, och även om en sådan hållning framträder starkast i Staten kan den också hållas för gällande i dialoger som Ion, där konsten är opålitlig i fråga om verkligt kunnande, Faidros, där talet måste styras så att det syftar till sanningen, snarare än att bara efterlikna den, som hos sofisterna, eller Gästabudet, där beundran av skönheten i det kroppsliga bara är en ingång till ett kännande av det sköna självt, skönhetens idé. (källa)
  3. UHT står för "Ultra High Temperature" (Ultrahög Temperatur) och är en metod där man steriliserar produkten genom att upphetta den till 147 °C under 1–4 sekunder . Rätt förpackad kan denna mjölk, även kallad aseptisk mjölk, oöppnad förvaras i rumstemperatur med en hållbarhet mellan 6 och 12 månader. Denna pastöriseringsmetod är mycket vanlig utomlands men ovanlig i Sverige och övriga nordiska länder, främst på grund av konsumenterna som ogillar den kokta smak som uppstår vid UHT-pastöriseringen. UHT-pastöriserad mjölk är speciellt dominerande i länder med opålitlig kylkedja eller där konsumenterna, av olika anledningar, inte äger kylskåp. (källa)
  4. I maj 1943 kopplade man in kraftledningen från Rovaniemis elverk, men eftersom strömförsörjningen var opålitlig och sändarens eget elverk ofta gick sönder plågades man av återkommande driftstörningar. En planerad anslutning till elverket i Kemi blev aldrig av. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.