Option Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder option, varianter, uttal och böjningar av option

Option synonym, annat ord för option, vad betyder option, förklaring, uttal och böjningar av option.

Synonymer till option

Vad betyder och hur uttalas option

Option uttalas opt|ion [åp?o´n] och är ett substantiv -en -er.

Option betyder:

Ordformer av option

Singular

option
obestämd grundform
options
obestämd genitiv
optionen
bestämd grundform
optionens
bestämd genitiv

Plural

optioner
obestämd grundform
optioners
obestämd genitiv
optionerna
bestämd grundform
optionernas
bestämd genitiv

Option är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Option på Engelska

  • option
  • option

Hur används ordet option

  1. I samband med försvarsbeslutet 1992 beslutade regering Bildt den 20 januari 1994 om att införskaffa 120 stycken Leopard 2 Improved (Stridsvagn 122) med option på 90 stycken vagnar samt leasing av 160 stycken Leopard 2A4 (Stridsvagn 121) från Tyskland. MekB 19, PB 9 och PB 8 skulle i nämnd ordning tillföras Stridsvagn 122. För att PB 8 skulle kunna tillföras stridsvagn 122 krävdes dock att Sverige utnyttjade optionsrätten på de resterande 90 fordonen. Optionsrätten utnyttjades dock aldrig, varför förbandet endast utrustades med stridsvagn 121. (källa)
  2. En köpoption, eller en call (av engelskans call option), är ett finansiellt kontrakt mellan två parter, utfärdaren (säljaren) och innehavaren (köparen) av en option. Optionens värde beror på en underliggande, som kan vara av vitt skilda slag, exempelvis priset på en aktie, nivån på ett aktieindex eller en valutakurs. (källa)
  3. En option är ett avtal mellan en optionsutställare och en optionsinnehavare som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att i framtiden köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris. Optioner utgör finansiella instrument och ingår i familjen derivatinstrument. Teckningsoptioner ges ut av bolaget, ofta i samband med nyemissioner. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.