Oratorisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder oratorisk, varianter, uttal och böjningar av oratorisk

Oratorisk synonym, annat ord för oratorisk, vad betyder oratorisk, förklaring, uttal och böjningar av oratorisk.

Vad betyder och hur uttalas oratorisk

Oratorisk uttalas or|at|or|isk [-to´-] och är ett adjektiv -t -a.

Oratorisk betyder:

Ordformer av oratorisk

Böjning (i positiv) oratorisk en ~ + subst. oratoriskt ett ~ + subst. oratoriska den/det/de ~ + subst.

Oratorisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet oratorisk

  1. Perder har undervisat vid flera av Sveriges musikhögskolor men är från 1996 huvudsakligen verksam som frilansande tonsättare. Hans verk har spelats i tjugotalet länder i fyra världsdelar och han har vunnit flera priser. Bland verken finns opera, oratorisk musik, körverk, kammarmusik och orkesternusik. (källa)
  2. Altamirano kallades El Danton americano på grund av sin brinnande vältalighet. Hans litterära och vetenskapliga bildning var omfattande, och han behärskade alla områden från den äldsta grekiska poesin allt intill den moderna engelska och tyska litteraturens nyaste alster. Som filosof slöt sig Altamirano till Stuart Mill och Spencer. Adolf Hillman skriver i Nordisk familjebok: "A:s stil är icke oratorisk, som man skulle kunna förmoda, utan lugn, klar och genomskinlig." Hans verk omfattar ett fyrtiotal volymer, av vilka på skönlitteraturens område märks Los naranjos, Al Atoyac, Plageria en la montaña, Clemencia, Odas anacreónticas, La hija pródiga, Poisajes cubanos. På det litteraturkritiska området publicerade Altamirano Desertación sobre el espírita de la literatura en nuestra época, Estudios literarios y filosóficos, Victor Hugo como poeta satirico, och på de vetenskapliga och politiska fälten finns ett stort antal arbeten av hans hand. (källa)
  3. Den lilla partigruppen bildades under de stormiga förhandlingarna våren 1880 om fritänkaren Bradlaughs upptagande som medlem av underhuset, och såväl i denna tvist som vid behandlingen av regeringens förslag till lag om olycksfallsersättning för arbetare och en mängd andra ärenden lyckades de fyra "frilansarna" genom god sammanhållning och överlägsen oratorisk skicklighet gång efter annan sätta regeringen, trots dess starka majoritet, i svår förlägenhet samt tillvinna sig ett växande, för de officiella ledarna allt annat än välkommet inflytande på toryoppositionens allmänna taktik. Den lilla gruppens - och framför allt dess ledares, Churchills - huvudsyfte var torypartiets föryngring i demokratisk riktning, vilken också av Churchill efter häftiga inre partikonflikter genomfördes 1884, varefter han utan Gorsts samtycke slöt fred med den officiella partiledningen i juli s.å. Därmed upphörde till de båda stora partiernas ömsesidiga lättnad det energiska lilla "fjärde partiets" verksamhet. Balfour hade i denna tagit den minst verksamma delen och redan 1883 fullständigt skilt sig från de tre andra, då Churchill började angripa även hans morbror, lord Robert Gascoyne-Cecil Salisbury, samt för egen del tycktes göra anspråk på Beaconsfields "Elias-mantel" och den faktiska ledningen av det nyorganiserade torypartiet. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.