Förklaring av ordet barbarisk. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet barbarisk.

Barbarisk uttal och förklaring

Barbarisk uttalas barb|ar|isk [barba´-] och är ett adjektiv, andra ändelser är -t -a och ordets betydelse är rå, ohyfsad, omänsklig.

Ordformer av barbarisk

Böjning (i positiv) barbarisk en ~ + subst. barbariskt ett ~ + subst. barbariska den/det/de ~ + subst. barbariske den ~ + mask. subst.

Barbarisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Se även barbarisk synonym

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar