Förklaring av ordet nedtvingad. Vad betyder, hur uttalas och hur böjs ordet nedtvingad.

Nedtvingad uttal och förklaring

Nedtvingad uttalas ned|tving|ad el. ner|tving|ad och är ett adjektiv.

Ordformer av nedtvingad

Böjning (i positiv) nedtvingad en ~ + subst. nedtvingat ett ~ + subst. nedtvingade den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) nertvingad en ~ + subst. nertvingat ett ~ + subst. nertvingade den/det/de ~ + subst.

Nedtvingad är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Ordförklaring

Ordförklaring - Sök ord och dess betydelse och ordförklaring, hitta ordvariant och ordböjning samt uttal.

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar