Nedtysta synonym, annat ord för nedtysta, vad betyder nedtysta, förklaring, uttal och böjningar av nedtysta.

Vad betyder och hur uttalas nedtysta

Nedtysta uttalas ned|tysta el. ner|tysta och är ett verb (lös eller fast sammansättning) -de.

Ordformer av nedtysta

Aktiv

nedtysta
infinitiv
nedtystar
presens
nedtystade
preteritum
nedtystat
supinum
nedtystande
presens particip
nedtysta
imperativ

Passiv

nedtystas
infinitiv
nedtystas
presens
nedtystades
preteritum
nedtystats
supinum

Perfekt particip

nedtystad en
~ + subst.
nedtystat ett
~ + subst.
nedtystade den/det/de ~ + subst.Variantstavning aktiv nertysta
infinitiv
nertystar
presens
nertystade
preteritum
nertystat
supinum
nertystande
presens particip
nertysta
imperativ
Variantstavning passiv nertystas
infinitiv
nertystas
presens
nertystades
preteritum
nertystats supinumVariantstavning perfekt particip nertystad en
~ + subst.
nertystat ett
~ + subst.
nertystade den/det/de
~ + subst.

Nedtysta är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Hur används ordet nedtysta

  1. Den oro och förvirring, som härav följde, och det försvagande av den lutherska protestantismens ställning gentemot katolicism och kalvinism, som splittringen medförde, gjorde det, sedan alla försök att nedtysta eller överskyla motsatserna misslyckats, nödigt att dogmatiskt närmare bestämma de omtvistade läropunkterna. För detta ändamål var i synnerhet den württembergske teologen Jacob Andreæ verksam. Sedan han under resor genom större delen av det lutherska Tyskland ivrigt underhandlat med furstar och teologer i denna fråga, framlade han 1574 ett förslag till bekännelseskrift, vilket, efter en främst av Martin Chemnitz och David Chytraeus gjord bearbetning och tillökning, fick namn av ”Schwabisk-sachsiska konkordian”. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.