Ovillkorlig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder ovillkorlig, varianter, uttal och böjningar av ovillkorlig

Ovillkorlig synonym, annat ord för ovillkorlig, vad betyder ovillkorlig, förklaring, uttal och böjningar av ovillkorlig.

Synonym till ovillkorlig

Vad betyder och hur uttalas ovillkorlig

Ovillkorlig uttalas o|vill|kor|lig och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av ovillkorlig

Böjning (i positiv) ovillkorlig en ~ + subst. ovillkorligt ett ~ + subst. ovillkorliga den/det/de ~ + subst.

Ovillkorlig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Ovillkorlig på Engelska

  • unconditional

Hur används ordet ovillkorlig

  1. Ursprungligen var abbot en hederstitel, som ursprungligen gavs åt varje äldre munk, men från 400-talet användes den uteslutande på klostrens föreståndare. Abboten hade rätt att kräva ovillkorlig lydnad av de övriga munkarna på klostret. Till en början fanns det inget krav att abbotarna skulle vara prästvigda vilket ändrades på 500-talet. I och med det sjunde ekumeniska mötet i Nicæa år 787 fick abboten rättighet att tilldela munkarna lägre prästerlig ordination, men de stod fortfarande själva i lydnadsförhållande till stiftets biskop. (källa)
  2. Maffians klassiska struktur påminner om relationen mellan clientela och patronus i antikens Rom. Patronus betyder "storfader" eller "gudfader" och institutionen påminner om en klanhövding och hans hov, bestående inte bara av familjen och släktingarna, utan även av alla dem som frivilligt anslutit sig till "familjen" för att tjäna pengar. De som gått med i maffian och åtnjuter maffians och maffiabossens beskydd har i gengäld förbundit sig att visa honom ovillkorlig lojalitet och lämna dessa oförbehållsamt stöd. Denna lojalitet inbegriper att aldrig tjalla och att vara beredd att ta ett fängelsestraff för att skydda maffians hierarki. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.