Ovillig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder ovillig, varianter, uttal och böjningar av ovillig

Ovillig synonym, annat ord för ovillig, vad betyder ovillig, förklaring, uttal och böjningar av ovillig.

Synonymer till ovillig

Vad betyder och hur uttalas ovillig

Ovillig uttalas o|vill|ig och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av ovillig

Böjning (i positiv) ovillig en ~ + subst. ovilligt ett ~ + subst. ovilliga den/det/de ~ + subst. ovillige den ~ + mask. subst. Komparation ovilligare en/ett/den/det/de ~ + subst. ovilligast är ~ ovilligaste den/det/de ~ + subst.

Ovillig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Ovillig på Engelska

  • unwilling - he was unwilling (reluctant) to hand over his passport

Hur används ordet ovillig

  1. Vilken form kommunikationen tar beror på deltagarnas förmåga att kommunicera. Om mottagaren, till exempel, är ovillig att lyssna påverkar det också sändaren. Det finns sådana många hinder för framgångsrik kommunikation. Två av dessa är för mycket information, där en person får för många samtidiga meddelanden, och för komplex information. Bland yttre hinder finns ljudstörningar och fysiska handikapp i tal- eller hörselorgan. Mer subtila problem orsakas av sändarens och mottagarens respektive personliga filter som varierar beroende på regionala traditioner, kulturer, kön och ålder. När sådana hinder uppstår, förhindras ibland den eftersökta effekten. (wikipedia.org)
  2. Krypton är ett icke-metalliskt grundämne som har atomnummer 36 och kemiskt tecken Kr. Krypton är en ädelgas som är relativt sällsynt i jordens atmosfär. Krypton är precis som de andra ädelgaserna ovillig att bilda kemiska föreningar med andra ämnen men kan reagera med fluor och bilda instabila fluorider. (wikipedia.org)
  3. Odysseus är nu nära slutet av sin resa, som en inte helt ovillig fånge hos den vackra nymfen Kalypso på ön Ogygia, där han har tillbringat sju av sina tio förlorade år. På en egenhändigt byggd flotte lämnar Odysseus ön. Dock framkallar hans vedersakare, havsguden Poseidon, en storm, där flotten går under. Poseidons vrede beror på att Odysseus har gjort hans son Polyfemos blind. Som skeppsbruten räddar sig Odysseus med sina sista krafter i land till fajakernas hemland Scheria. Trots att han är främling mottas han gästvänligt i fajakernas land redan innan han har berättat sitt namn. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: