Partikelaccelerator Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder partikelaccelerator, varianter, uttal och böjningar av partikelaccelerator

Partikelaccelerator synonym, annat ord för partikelaccelerator, vad betyder partikelaccelerator, förklaring, uttal och böjningar av partikelaccelerator.

Vad betyder och hur uttalas partikelaccelerator

Partikelaccelerator uttalas part|ikel|ac|celer|at|or och är ett substantiv.

Partikelaccelerator betyder:

Ordformer av partikelaccelerator

Singular

partikelaccelerator
obestämd grundform
partikelaccelerators
obestämd genitiv
partikelacceleratorn
bestämd grundform
partikelacceleratorns
bestämd genitiv

Plural

partikelacceleratorer
obestämd grundform
partikelacceleratorers
obestämd genitiv
partikelacceleratorerna
bestämd grundform
partikelacceleratorernas
bestämd genitiv

Partikelaccelerator är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet partikelaccelerator

  1. Beroende på vetenskapsområdet ser laboratorier helt olika ut. Ett fysiklaboratorium kan innehålla en partikelaccelerator eller vakuumkammare, medan ett metallurgiskt laboratorium kan ha utrustning för gjutning eller för att testa styrkan hos ett material. En kemist eller biolog kan ha ett laboratorium där hantering av vätskeformiga ämnen dominerar, medan en psykolog har helt andra faciliteter. I vissa laboratorier används datorer för simulering eller analys av data. (källa)
  2. En lagringsring är en typ av cirkulär partikelaccelerator i vilken elementarpartiklar eller joner som accelererats till relativistiska energier i en separat accelerator kan lagras. En mikrovågskavitet behövs för att tillföra precis den mängd energi som partiklarna förlorar genom synkrotronstrålning i avlänkningsmagneterna. Fördelen med lagringsringar gentemot andra typer av acceleratorer är just att partiklarna kan gå många varv. Detta är speciellt viktigt när syftet är att producera synkrotronstrålning, eftersom man då kan få en kontinuerlig och jämn strålningsproduktion. (källa)
  3. En partikelaccelerator är en anordning där laddade partiklar, främst elementarpartiklar som elektroner, positroner och protoner, accelereras till höga energier med elektriska fält. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.