Pollenkorn Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder pollenkorn, varianter, uttal och böjningar av pollenkorn

Pollenkorn synonym, annat ord för pollenkorn, vad betyder pollenkorn, förklaring, uttal och böjningar av pollenkorn.

Vad betyder och hur uttalas pollenkorn

Pollenkorn uttalas pollen|korn och är ett substantiv.

Ordformer av pollenkorn

Singular

pollenkorn
obestämd grundform
pollenkorns
obestämd genitiv
pollenkornet
bestämd grundform
pollenkornets
bestämd genitiv

Plural

pollenkorn
obestämd grundform
pollenkorns
obestämd genitiv
pollenkornen
bestämd grundform
pollenkornens
bestämd genitiv

Pollenkorn är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Pollenkorn på Engelska

  • pollenseed, pollen grain

Hur används ordet pollenkorn

  1. Granen är nakenfröig vilket betyder att fröämnena sitter på ett fruktblad, som är platt utbrett men ej hopvikt till ett fruktämne. Fruktbladen är spiralställda och har under blomningen oftast purpurröd färg. Eftersom granen vare sig har märke eller stift sker pollineringen genom att pollenet förs av vinden till fruktbladets platta eller kullriga översida, där de små fröämnena sitter och därmed fastnar pollenkorn direkt på fröämnena. När fröna mognar tillväxer och förvedas fruktbladet, men det är fortfarande platt och här utbildar sig alltså inte någon frukt, utan fröna sitter ohöljda i skydd av fjällen, som bildar grankotten. (källa)
  2. Pollenkornen hos korta ståndare är mindre än pollenkornen hos långa ståndare. Det gör att stora pollenkorn, som hamnar högst upp på ett långt stift, klarar av att bilda en lång pollenslang ner till fröämnena, medan de små pollenkornen lagom klarar att bilda en kort pollenslang. (källa)
  3. I en ring innanför kronbladen sitter de hanliga organen som kallas ståndare. De kan vara olika många beroende på art och består av ett skaft, som kallas sträng, och en knapp som är toppen på ståndaren. Ståndarna är ofta fria men kan vara hopväxta vid basen. Knappen är i regel skild i två knapphalvor, vars fäste kallas konnektiv. Knappen innehåller pollenkorn och öppnar sig när dessa är mogna. Pollenkornen kan spridas från en blomma till en annan med hjälp av exempelvis insekter. En blomma som är specialiserad för att sprida pollen med vinden kallas vindblomma. (källa)
  4. Märket och stiftet kan motverka tillväxten hos pollenkorn som uppfattas komma från den egna blomman ("själv-immunitet"). Detta förhindrar inte självpollinering (pollen har redan överförts) men fördröjer däremot självbefruktning. (källa)
  5. Växtfossil skiljer sig mycket från djurfossil eftersom de båda rikenas medlemmar är uppbyggda på så olika sätt. Djur utvecklas med vissa kroppsdelar som beroende på individens ålder har bestämda antal och placeringar. Även djur som genomgår metamorfos har bara ett huvud, och efter förvandlingen kommer de fram med en viss bestämd kroppsbyggnad. Växter däremot alstrar ständigt nya grenar, löv och andra delar så länge de lever. Dessa kan falla av utan att det skadar växten. Därför är växtfossil, i ännu högre grad än djurfossilen, ofta fragment av en individ, som löv, grenar eller pollenkorn. (källa)
  6. Pollen eller frömjöl är blomväxters och barrträds ena befruktningsorgan. För att pollinering ska kunna ske måste pollenkornen, som innehåller fröväxternas hanliga könsceller, ta sig från en växt till en annan, så kallad korspollinering. Alternativt kan pollinering också ske genom att pollen från samma växt befruktar sig själv, så kallad självpollinering. All sorts pollinering är beroende av att pollen skall nå märket. Detta kan ske med hjälp av insekter, genom att pollen sprids med vind, vatten eller vibrationer. När pollenkornen nått märket, växer pollenslangen ut och växer ner genom märket till äggen. Ett moget pollenkorn är den hanliga gametofyten och producerar gameter, alltså könsceller. (källa)
  7. Pollenanalys, eller pollenstatistik, ibland palynologi som är hela pollenvetenskapen, är en paleobotanisk teknik med vilken man studerar pollenkorn i torv och sediment. Tekniken utvecklades 1919 främst av Lennart von Post, som fick sin inspiration av Gustaf Lagerheims och Rutger Sernanders arbeten. Analysen har betydelse för ekologisk arkeologi och ekologisk evolution, tidigare som metod för datering och numera för studier i växtlighet under olika tidsperioder. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.