Pollenslang Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder pollenslang, varianter, uttal och böjningar av pollenslang

Pollenslang synonym, annat ord för pollenslang, vad betyder pollenslang, förklaring, uttal och böjningar av pollenslang.

Vad betyder och hur uttalas pollenslang

Pollenslang uttalas pollen|slang och är ett substantiv -en -ar.

Ordformer av pollenslang

Singular

pollenslang
obestämd grundform
pollenslangs
obestämd genitiv
pollenslangen
bestämd grundform
pollenslangens
bestämd genitiv

Plural

pollenslangar
obestämd grundform
pollenslangars
obestämd genitiv
pollenslangarna
bestämd grundform
pollenslangarnas
bestämd genitiv

Pollenslang är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet pollenslang

  1. Ginkgons befruktning liknar vindpollinerade blomväxters men pollenslangen levererar inte, som hos dessa, spermien till ägget. Ginkgons pollenslang växer in i fröets yttervägg och får där näring så att hangametofyten kan växa till och producera de spermier som sedan simmar den sista sträckan fram till ägget. (källa)
  2. Pollenkornen hos korta ståndare är mindre än pollenkornen hos långa ståndare. Det gör att stora pollenkorn, som hamnar högst upp på ett långt stift, klarar av att bilda en lång pollenslang ner till fröämnena, medan de små pollenkornen lagom klarar att bilda en kort pollenslang. (källa)
  3. Pollinering (pollination) är ett system för sexuell befruktning som används av en majoritet av växtarterna som blommar och sätter frö, fanerogamer. Pollinering innebär överföringen av pollenkorn från ståndarna på en blomma till pistillens märke på en annan.Systemet är en sexuell fortplantning analogt med det hos djur. Det finns två huvudsakliga typer av pollinering, korspollinering och självpollinering. Pollineringen kan ske antingen abiotiskt eller biotiskt. Den abiotiska pollineringen sker med hjälp av icke levande vektorer som vind eller vatten. Den biotiska pollineringen sker med hjälp av organismer, så kallade pollinatörer, främst djur. Det finns olika djurgrupper som kan pollinera växter, de allra flesta är insekter men även fladdermöss, fåglar och ödlor. När en pollinatör söker föda på blommor (i form av pollen och/eller nektar) överför pollinatören ibland pollen från växtens hanorgan, ståndarna, till honorganen, pistillen (via en s.k. pollenslang). De små pollenkornen hos växterna motsvarar djurens sädesceller. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.