Precist Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder precist, varianter, uttal och böjningar av precist

Precist synonym, annat ord för precist, vad betyder precist, förklaring, uttal och böjningar av precist.

Synonym till precist

Andra språk

Precist på Engelska

  • exact

Hur används ordet precist

  1. På utsidan liknar nya A8 till mångt och mycket Q7: an, med en markerad fet grill som vuxit rejält. Framljusen är de nya Matrix-LED i version 2.0 som även går att få med laser-helljus. Just lasern saknade testbilen, men vi har blivit lovade att få testa funktionen så fort en bil finns tillgänglig. Nya Matrix-LED är för övrigt det bästa som finns på marknaden just nu. Strålkastarna lyser upp vägen ännu mer precist och med högre upplösning än tidigare – utan att blända mötande eller framförvarande bilar. Dessutom levererar de en dynamisk fördelning av ljuset både på halv- och helljus. Ett ljusskådespel värt namnet som underlättar mörkerkörningen rejält. Då tänker du kanske att "det finns ju fler tillverkare som erbjuder liknande funktion, som Opel, BMW med flera." Då svarar vi: De är inte i närheten prestandamässigt! (idg.se)
  2. Adressen skall skrivas på ett precist sätt och vara komplett. Den skall skrivas väl läsbar med det latinska alfabetet och arabiska siffror. Om andra bokstäver eller siffror används i destinationslandet, rekommenderas att adressen även anges med det latinska alfabetet och arabiska siffror. Namnet på den postort dit försändelsen skall och namnet på destinationslandet skall skrivas med versaler tillsammans med det korrekta postnumret eller motsvarande, om sådant finns. Namnet på destinationslandet skall helst skrivas på språket i det land som försändelsen skickas från. För att undvika svårigheter i de länder som brevet kan skickas igenom, är det önskvärt att destinationslandet även anges på ett internationellt känt språk. Ansvariga myndigheter kan rekommendera att postnumret skall föregås av landskod enligt isostandarden EN ISO 3166-1 Alpha 2, följt av ett bindestreck, men även om landskod används skall destinationslandets fulla namn utgöra sista raden på adressen. (wikipedia.org)
  3. En gradient är inom matematiken en multivariabel generalisering av derivatan. Medan derivatan kan definieras för funktioner av en variabel, ersätter gradienten derivatan för funktioner av flera variabler. Gradienten är en vektorvärd funktion, till skillnad från derivatan som är skalärvärd. Liksom derivatan representerar gradienten lutningen av funktionens graf. Mera precist, gradienten pekar i riktningen för funktionens största förändringstakt och dess storlek är grafens lutning i den riktningen. Koordinaterna för gradienten i en given punkt bestäms av det tangentplan som antas tillhöra grafens tangentrum. Denna karaktärisktiska egenskap hos gradienten tillåter att den definieras oberoende av koordinatsystemet, som ett vektorfält vars komponenter transformeras som kontravarianta vektorer. (wikipedia.org)
  4. Mer precist kan man skilja mellan jämvikt och fortvarighetstillstånd (ofta används den engelska frasen steady state även på svenska). Steady state innebär konstant från- och tillförsel av olika energiformer, medan jämvikt då innebär att hela systemet befinner sig i vila. Skillnaden kan illustreras med en vattentank där ytan befinner sig på konstant nivå: Vid steady state strömmar vatten in och ut ur tanken med samma hastighet så att vattenvolymen i tanken är konstant, medan vid jämvikt rinner vattnet varken till eller från tanken. (wikipedia.org)
  5. Mer precist syftar ordet på sådan kronojord som brukades av enskild person med åborätt. Innehavaren av ett sådant hemman, kronobonden, var att betrakta som brukare av detsamma. Honom ålåg således nybyggnads- och underhållsskyldighet liksom annan landbo. (wikipedia.org)
  6. En molekyl definieras som en grupp av två eller fler atomer ordnade i ett precist arrangemang med hjälp av kovalenta bindningar. (wikipedia.org)
  7. Yttre mått är definierade så att yttre mått över µ*-mätbara mängder är ett mått. Mer precist, funktionen (wikipedia.org)
  8. Norr är den viktigaste av kompassens kardinalriktningar utifrån vilken de andra tre (söder, väster och öster) brukar definieras (direkt eller indirekt). En magnetisk kompass visar istället mot den magnetiska nordpolen eller – mer precist – i en riktning parallell med jordens magnetfält (som inte är regelbundet). (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.