Exakt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder exakt, varianter, uttal och böjningar av exakt

Exakt synonym, annat ord för exakt, vad betyder exakt, förklaring, uttal och böjningar av exakt.

Synonymer till exakt

Andra språk

Exakt på Engelska

 • exact - she arrived at twelve o', clock precisely, in exactly the same way

Hur används ordet exakt

 1. "Vi fokuserar på vårt eget spel."Betyder: Vi har självklart koll på motståndarna och vet exakt om deras styrkor och svagheter. (källa)
 2. Schönfeltska praktsalen, med sina joniska pilastrar och sin kråmiga stuckatur, det kunde inte funnits en lämpligare lokal för exakt det här momentet i svensk historia. Högerns återkomst. Valnatten 1979 försöker en valhänt Gösta Bohman bana väg genom trängseln i barockpalatset. Från taket blickar de små italienska änglarna – la putti – ner på 68-åringen som alla förut skrattat åt. (källa)
 3. Det är ännu inte helt klart exakt vad som kommer att gälla, även om det mesta är tydligt, säger han och konstaterar att regeringens förslag exempelvis inte ringar in vilka andra tjänster som skulle kunna omfattas av de nya reglerna förutom webbplatser och appar. (källa)
 4. Gasspis är en spis som skapar värme genom förbränning av gasbränsle, till exempel gasol, stadsgas eller naturgas. Gasspisen uppfanns före elspisen, men förekommer än idag. Många som använder gasspis professionellt, till exempel kockar, upplever att gasspisen är bekvämare då den ger en mer exakt och omedelbar reaktion när man ökar eller minskar gaslågan, det vill säga värmetillförseln. (källa)
 5. Som ett resultat av att en satellit i en sådan omloppsbana håller sig ovanför en fast punkt på jordytan kan en antenn på marken hålla kontakt med satelliten bara genom att hålla en fast riktning mot den. För att uppnå detta måste satelliten kretsa ca 35 790 km direkt ovanför ekvatorn, med små felmarginaler. Avståndet är betydelsefullt, eftersom det producerar en omloppstid exakt lika med jordens rotationstid, stjärndygnet. (källa)
 6. Troligen formades germanerna som etniska grupper i Nord- och Mellaneuropa under de fem sista seklen f.Kr. Dessa tros, baserat på arkeologiska och lingvistiska bevis, stamma från den bronsålderskultur som funnits i södra Skandinavien och norra Tyskland mellan 1700 och 600 f.Kr. Mellan Nederländerna och södra Skandinavien antas en relativt enhetlig germansk kultur framträtt ungefär till 500 f.Kr. Det var stammarna cimbrernas och teutonernas vandring 113-101 f. Kr. som först gjorde att medelhavsfolken uppmärksammade dem. Till en början hade man inget namn för den nya folkgruppen. Exakt vad ordet germaner betyder är oklart, men det är klart att det är via Julius Caesar som namnet, liksom Germania såsom namn på germanernas landområde, vunnit burskap i den historiska litteraturen. Dock är det inte oproblematiskt att direkt definiera alla germanska folk som just "germanska". Geografen Artemidorus av Efesus ansåg exempelvis att cimbrerna var kelter. Poseidonios av Apamea, en grekisk lärd, höll med och inkluderade teutonerna i denna slutsats. Detta berodde troligtvis på att grekerna antog att alla folk som invandrade från nordväst var kelter. Under Caesars krig i Gallien på 50-talet f.Kr lärde sig romarna att skilja på kelter och germaner. Caesar själv överdrev av politiska skäl visserligen skillnaden mellan germaner och galler, men han hade klart för sig skillnaden mellan dessa folk. Efter att folken norr om Rhen blivit kallade germaner, började de själva, möjligen av praktiska skäl, definiera sig som germaner i kontakter med romare. Begreppet blev sedermera så allmänt vedertaget att Tacitus utan problem kunde använda det i sin bok om Germania. Arkeologiska undersökningar pekar på att en kultur, traditionellt sett kallad germansk, som kulturellt skiljer sig från den keltiska, existerat vid denna tid och troligen motsvarar de folk som omnämns av Efesus, Posidonius och Caesar. (källa)
 7. Häroldsbilderna delar i regel upp fältet i halvor, tredjedelar och så vidare. Vid framställningen av en heraldisk bild, handlar det inte om geometriska delar. En balk eller en två gånger delad sköld är uppdelad i tredjedelar, men det är visuella tredjedelar, som således vid uppmätning inte nödvändigtvis skall vara exakt lika stora till ytan. Viktigare är utseendet, det visuella intrycket. Dessutom bör en del av skölden bli vidare om den är belagd med en bild, om övrig del av skölden inte är belagd med någon bild. (källa)
 8. Grain (förkortas gr) är en massenhet som ursptrungligen baserades på vikten av ett sädeskorn. Ett troy pound gjordes från den 1 maj 1825 till standardvikt av George IV och ett grain definierades då som 1/5760 av denna vikt.. Ett avoirdupois pound definierades samtidigt som 7000 grain. 1855 fastställdes avoirdupois pound till standardvikt i stället för troy pound. Den 1 juli 1959 fastställdes ett internationellt pound (avoirdupois) till exakt 0,45359237 kg, vilket gör att ett grain sedan dess motsvarar exakt 0,06479891 gram. (källa)
 9. Själva nerläggningen sker ofta med en laserstyrd täckdikningsmaskin, som först fräser ett exakt spår för täckdiket (s.k. täckdikesgrav) och sedan lägger ner täckdikesröret i täckdikesgraven. Denna specialmaskin är oftast en kedjegrävare eller en hjulgrävare. Används kokoslindade dräneringsrör, är det lämpligt att använda en dräneringsplog. (källa)
 10. För inkomster intjänade under 2017 under 18 900 kronor är grundavdraget lika med hela inkomsten. För högre inkomster varierar det mellan 13 100 och 34 500 kronor. För exakt värde, se Skatteberäkningstabeller | Skatteverket. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.