Exakthet Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder exakthet, varianter, uttal och böjningar av exakthet

Exakthet synonym, annat ord för exakthet, vad betyder exakthet, förklaring, uttal och böjningar av exakthet.

Synonym till exakthet

Hur används ordet exakthet

  1. Fantasi eller inbillningskraft är förmågan att skapa inre bilder, känslor och föreställningar, i ett ögonblick då de inte upplevs genom syn, hörsel eller andra sinnen. Fantasi är psykets arbete som hjälper till att skapa. Fantasin hjälper till med att ge mening åt upplevelser och förståelse för kunskap, det är en grundläggande konstruktion genom vilken människor förstår världen, och den spelar också en viktig roll när man ska lära sig nya saker. En enkel fantasiövning är att lyssna på någon som berättar en saga, där exakthet av de valda orden är det viktiga för att kunna "framkalla världar". (wikipedia.org)
  2. Kanslisvenska är det framställningssätt av svenska som ansetts känneteckna byråkratiska skrivelser från myndigheter sedan 1500-talet. Skrivsättet har uppstått ur juridikens krav på exakthet och opersonlighet och har inverkat på skriftlig framställan från myndigheter och juridiska texter generellt. Stilen har kritiserats för att ha utvecklats till ett sätt att skriva långa, invecklade meningar. Kanslisvenskan avvek från den enkla meningsbyggnaden i landskapslagarna. Det var latinet och dess komplicerade satsbyggnad som kom att utgöra mönster för kanslisvenskan som även kom att benämnas kurialprosa, kurialspråk eller kurialstil där namnet hämtades från kurian. (wikipedia.org)
  3. I svenskan har ordet ”klottra” enligt Svensk Etymologisk Ordbok förekommit sedan 1825. Det motsvaras av danskans och norskans ”kludre” och antas vara ”en germansk nybildning av imitativ karaktär”. Liknande ord förekommer i andra språk, till exempel engelska ”scrawling” och ”scribbling”, tyska ”Kritzelei”, italienska ”gofferia”, latin ”scariphare”. ”Telefonklotter” eller privatklotter motsvaras närmast, men knappast med någon större exakthet, av engelska ”doodle”. Av verbet klottra blir substantivet klotter. Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder ”klottra” rita eller skriva slarvigt. Den tidiga betydelsen förefaller bäst stämma in på ”barnklotter”, det vill säga barns teckningsutveckling under första till tredje levnadsåret. Syftande på en vuxen persons aktiviteter används ordet ibland även i pejorativ bemärkelse. Det i svenskan äldre ordet klotter har i media fått beteckna äldre (eller ”sämre”) graffiti, och det i svenskan nyare ordet graffiti har likaledes i media fått beteckna nyare (eller ”bättre”) graffiti. Även det i svenskan ännu nyare ordet "tags" har ibland använts synonymt med "klotter". Ordet betecknar alltså egentligen inte en viss form utan mera en viss värdering. (wikipedia.org)
  4. Schabloner täcker de partier av väven som inte ska släppa igenom färg till papperet under ramen. Schablonerna kan bestå av papper eller plast, eller av fernissa som penslats direkt på väven och sedan fått torka. I professionella tryckerier skapas schablonerna fotografiskt, och beroende på vävens täthet och schablonens exakthet kan mycket hög tryckkvalitet uppnås. (wikipedia.org)
  5. Den manuella sömnaden är tidsödande och varierar i elasticitet och styrka beroende på söm, material och skicklighet. Handsömnad är i regel bättre för att avklara exakt passning mellan de material som skall sys. Vid användning av symaskin blir sömmarna generellt sett hårdare och tål större påfrestning, men är inte lika exakt som sömnad för hand. En ny form av exakthet uppnås i den samtida industrin med en teknologisering av sömnadsteknik, exempelvis broderimaskiner. (wikipedia.org)
  6. Dagens moderna vridscener styrs oftast med stor exakthet av datorstyrsystem vad gäller vridlägen och hastighet och upptar, beroende på dess diameter, en större eller mindre del av den totala scenytan. Framför allt återfinnes vridscener mest i större operahus och musikdramatiska teaterhus, där de ofta är till stor nytta och ger förstärkningar av övriga dramatiska effekter. Möjligen kan liknande mekaniska scenkonstruktioner ha förekommit inom delar av antikens väldiga skådespelsarrangemang och gladiatorspelsupptåg. En mindre och enklare variant av vridscenen är den mer tillfälliga, ofta flyttbara vridskivan, inbyggd i dekormekaniken. (wikipedia.org)
  7. Varje auktionstyp har sina specifika egenskaper såsom exakthet vid prissättningen samt tidsåtgång. Antalet samtidiga budgivare har stor betydelse. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.